Huy Hiệu
Vô Địch

Bạn đã sẵn sàng hòa mình vào WC 2018?

Hãy thu thập HUY HIỆU với Dafabet và giành thưởng khổng lồ

Thời gian khuyến mãi: 9/4 – 15/7/2018 (GMT+8)

Nhập Tên đăng nhập để kiểm tra số huy hiệu bạn đã thu thập được!
Huy Hiệu Vòng Bảng
Đặt cược tối thiểu 1.100.000 VNĐ vào những trận đấu Vòng Bảng
 • Tiền cược phải được tích lũy trong thời gian khuyến mãi
 • Yêu cầu tiền cược được tính ở các trận đấu của các Vòng Đấu WC tương ứng như tên Huy Hiệu để đủ điều kiện cho mỗi Huy Hiệu tương ứng. Ví dụ: Huy Hiệu Vòng Bảng sẽ tính tổng doanh thu cược ở các trận vòng bảng.
 • Người chơi cần đạt yêu cầu tiền cược tối thiểu cho mỗi Vòng đấu, tính ở Thể Thao OW và/hoặc Thể Thao Dafa.
 • Các cược xiên sẽ được tính riêng cho Huy Hiệu Cược Xiên.
Huy Hiệu Vòng 16 Đội
Đặt cược tối thiểu 900.000 VNĐ vào những trận đấu Vòng 16 đội
 • Tiền cược phải được tích lũy trong thời gian khuyến mãi
 • Yêu cầu tiền cược được tính ở các trận đấu của các Vòng Đấu WC tương ứng như tên Huy Hiệu để đủ điều kiện cho mỗi Huy Hiệu tương ứng. Ví dụ: Huy Hiệu Vòng Bảng sẽ tính tổng doanh thu cược ở các trận vòng bảng.
 • Người chơi cần đạt yêu cầu tiền cược tối thiểu cho mỗi Vòng đấu, tính ở Thể Thao OW và/hoặc Thể Thao Dafa.
 • Các cược xiên sẽ được tính riêng cho Huy Hiệu Cược Xiên.
Huy Hiệu Tứ Kết
Đặt cược tối thiểu 680.000 VNĐ vào những trận đấu Vòng Tứ Kết
 • Tiền cược phải được tích lũy trong thời gian khuyến mãi
 • Yêu cầu tiền cược được tính ở các trận đấu của các Vòng Đấu WC tương ứng như tên Huy Hiệu để đủ điều kiện cho mỗi Huy Hiệu tương ứng. Ví dụ: Huy Hiệu Vòng Bảng sẽ tính tổng doanh thu cược ở các trận vòng bảng.
 • Người chơi cần đạt yêu cầu tiền cược tối thiểu cho mỗi Vòng đấu, tính ở Thể Thao OW và/hoặc Thể Thao Dafa.
 • Các cược xiên sẽ được tính riêng cho Huy Hiệu Cược Xiên.
Huy Hiệu Bán Kết
Đặt cược tối thiểu 450.000 VNĐ vào những trận đấu Vòng Bán Kết
 • Tiền cược phải được tích lũy trong thời gian khuyến mãi
 • Yêu cầu tiền cược được tính ở các trận đấu của các Vòng Đấu WC tương ứng như tên Huy Hiệu để đủ điều kiện cho mỗi Huy Hiệu tương ứng. Ví dụ: Huy Hiệu Vòng Bảng sẽ tính tổng doanh thu cược ở các trận vòng bảng.
 • Người chơi cần đạt yêu cầu tiền cược tối thiểu cho mỗi Vòng đấu, tính ở Thể Thao OW và/hoặc Thể Thao Dafa.
 • Các cược xiên sẽ được tính riêng cho Huy Hiệu Cược Xiên.
Huy Hiệu Chung Kết
Đặt cược tối thiểu 340.000 VNĐ vào trận Chung Kết
 • Tiền cược phải được tích lũy trong thời gian khuyến mãi
 • Yêu cầu tiền cược được tính ở các trận đấu của các Vòng Đấu WC tương ứng như tên Huy Hiệu để đủ điều kiện cho mỗi Huy Hiệu tương ứng. Ví dụ: Huy Hiệu Vòng Bảng sẽ tính tổng doanh thu cược ở các trận vòng bảng.
 • Người chơi cần đạt yêu cầu tiền cược tối thiểu cho mỗi Vòng đấu, tính ở Thể Thao OW và/hoặc Thể Thao Dafa.
 • Các cược xiên sẽ được tính riêng cho Huy Hiệu Cược Xiên.
Huy Hiệu Cược Thắng (Outright)
Tham gia khuyến mãi "Hoàn Tiền Cược Thắng Outright"
 • Người chơi cần tham gia vào khuyến mãi "Hoàn Tiền Cược Thắng Outright
 • Người chơi cần hoàn thành yêu cầu của khuyến mãi này để thu thập Huy Hiệu Cược Thắng.
 • Để xem chi tiết và tham gia khuyến mãi, vui lòng nhấn đây
Huy Hiệu Tỷ Phú Dafa
Tham gia khuyến mãi "Tỷ Phú Dafa"
 • Người chơi cần tham gia vào khuyến mãi "Tỷ Phú Dafa"
 • Người chơi cần tham gia khuyến mãi này để thu thập Huy Hiệu Tỷ Phú Dafa.
 • Để xem chi tiết và tham gia khuyến mãi, vui lòng nhấn đây
Huy Hiệu Nạp Tiền
Nạp tiền tích lũy 22.600.000 VNĐ trong thời gian khuyến mãi
 • Người chơi cần nạp tiền tổng cộng ít nhất 22.600.000 VNĐ ở Thể Thao OW và/hoặc Thể Thao Dafa trong thời gian khuyến mãi.
 • Chỉ những khoản tiền nạp thành công trong thời gian khuyến mãi mới được tính cho yêu cầu
 • Chuyển quỹ sẽ không được tính cho yêu cầu nạp tiền
 • Yêu cầu nạp tiền là nạp tiền ròng (tổng tiền rút – tổng tiền nạp)
Huy Hiệu Doanh Thu Cược
Đạt Doanh Thu Cược 11.300.000 VNĐ Với ít nhất 1 cược ở mỗi Vòng đấu World Cup
 • Người chơi cần đặt cược tổng cộng ít nhất 11.300.000 VNĐ trong thời gian khuyến mãi, trong đó cần có ít nhất 1 cược đặt ở mỗi Vòng đấu của World Cup.
 • Yêu cầu doanh thu cược có thể được tích lũy cho cả Thể Thao OW và Thể Thao Dafa; không tính cược thắng nửa, thua nửa, hòa nửa, thanh toán sớm, cược jackpot.
Huy Hiệu Dafabet
Nạp tiền và chơi ít nhất 450.000 VNĐ ở 1 sản phẩm khác của Dafabet
 • Người chơi cần nạp tiền tối thiểu 450.000 VNĐ vào một sản phẩm bất kỳ khác của Dafabet. Chuyển quỹ sẽ không được tính.
 • Người chơi cần đạt doanh thu cược tại một sản phẩm khác của Dafabet tối thiểu 450.000 VNĐ.
 • Yêu cầu đặt cược này không thể kết hợp giữa nhiều sản phẩm Dafabet.
Huy Hiệu Cược Xiên
Đặt tối thiểu 10 cược xiên trong thời gian khuyến mãi
 • Người chơi cần đặt ít nhất 10 Cược xiên trong thời gian khuyến mãi.
 • Để hợp lệ, mỗi cược xiên cần có giá trị ít nhất 68.000 VNĐ cho mỗi cược xiên
 • Tỷ lệ cược tối thiểu 1.2 cho mỗi lựa chọn cược xiên
GỬI PHIẾU THAM GIA
THÔNG TIN HUY HIỆU
Huy Hiệu Tứ Kết
Huy Hiệu Cược Thắng (Outright)
Huy Hiệu Vòng 16 Đội
Huy Hiệu Bán Kết
Huy Hiệu Chung Kết
Huy Hiệu Vòng Bảng
Huy Hiệu Doanh Thu Cược
Huy Hiệu Cược Xiên
Huy Hiệu Nạp Tiền
Huy Hiệu Tỷ Phú Dafa
Huy Hiệu Dafabet
GỬI PHIẾU THAM GIA
THÔNG TIN HUY HIỆU
Nhập Tên đăng nhập để kiểm tra số huy hiệu bạn đã thu thập được!
Huy Hiệu Vòng Bảng
Đặt cược tối thiểu 1.100.000 VNĐ vào những trận đấu Vòng Bảng
 • Tiền cược phải được tích lũy trong thời gian khuyến mãi
 • Yêu cầu tiền cược được tính ở các trận đấu của các Vòng Đấu WC tương ứng như tên Huy Hiệu để đủ điều kiện cho mỗi Huy Hiệu tương ứng. Ví dụ: Huy Hiệu Vòng Bảng sẽ tính tổng doanh thu cược ở các trận vòng bảng.
 • Người chơi cần đạt yêu cầu tiền cược tối thiểu cho mỗi Vòng đấu, tính ở Thể Thao OW và/hoặc Thể Thao Dafa.
 • Các cược xiên sẽ được tính riêng cho Huy Hiệu Cược Xiên.
Huy Hiệu Vòng 16 Đội
Đặt cược tối thiểu 900.000 VNĐ vào những trận đấu Vòng 16 đội
 • Tiền cược phải được tích lũy trong thời gian khuyến mãi
 • Yêu cầu tiền cược được tính ở các trận đấu của các Vòng Đấu WC tương ứng như tên Huy Hiệu để đủ điều kiện cho mỗi Huy Hiệu tương ứng. Ví dụ: Huy Hiệu Vòng Bảng sẽ tính tổng doanh thu cược ở các trận vòng bảng.
 • Người chơi cần đạt yêu cầu tiền cược tối thiểu cho mỗi Vòng đấu, tính ở Thể Thao OW và/hoặc Thể Thao Dafa.
 • Các cược xiên sẽ được tính riêng cho Huy Hiệu Cược Xiên.
Huy Hiệu Tứ Kết
Đặt cược tối thiểu 680.000 VNĐ vào những trận đấu Vòng Tứ Kết
 • Tiền cược phải được tích lũy trong thời gian khuyến mãi
 • Yêu cầu tiền cược được tính ở các trận đấu của các Vòng Đấu WC tương ứng như tên Huy Hiệu để đủ điều kiện cho mỗi Huy Hiệu tương ứng. Ví dụ: Huy Hiệu Vòng Bảng sẽ tính tổng doanh thu cược ở các trận vòng bảng.
 • Người chơi cần đạt yêu cầu tiền cược tối thiểu cho mỗi Vòng đấu, tính ở Thể Thao OW và/hoặc Thể Thao Dafa.
 • Các cược xiên sẽ được tính riêng cho Huy Hiệu Cược Xiên.
Huy Hiệu Bán Kết
Đặt cược tối thiểu 450.000 VNĐ vào những trận đấu Vòng Bán Kết
 • Tiền cược phải được tích lũy trong thời gian khuyến mãi
 • Yêu cầu tiền cược được tính ở các trận đấu của các Vòng Đấu WC tương ứng như tên Huy Hiệu để đủ điều kiện cho mỗi Huy Hiệu tương ứng. Ví dụ: Huy Hiệu Vòng Bảng sẽ tính tổng doanh thu cược ở các trận vòng bảng.
 • Người chơi cần đạt yêu cầu tiền cược tối thiểu cho mỗi Vòng đấu, tính ở Thể Thao OW và/hoặc Thể Thao Dafa.
 • Các cược xiên sẽ được tính riêng cho Huy Hiệu Cược Xiên.
Huy Hiệu Chung Kết
Đặt cược tối thiểu 340.000 VNĐ vào trận Chung Kết
 • Tiền cược phải được tích lũy trong thời gian khuyến mãi
 • Yêu cầu tiền cược được tính ở các trận đấu của các Vòng Đấu WC tương ứng như tên Huy Hiệu để đủ điều kiện cho mỗi Huy Hiệu tương ứng. Ví dụ: Huy Hiệu Vòng Bảng sẽ tính tổng doanh thu cược ở các trận vòng bảng.
 • Người chơi cần đạt yêu cầu tiền cược tối thiểu cho mỗi Vòng đấu, tính ở Thể Thao OW và/hoặc Thể Thao Dafa.
 • Các cược xiên sẽ được tính riêng cho Huy Hiệu Cược Xiên.
Huy Hiệu Cược Thắng (Outright)
Tham gia khuyến mãi "Hoàn Tiền Cược Thắng Outright"
 • Người chơi cần tham gia vào khuyến mãi "Hoàn Tiền Cược Thắng Outright
 • Người chơi cần hoàn thành yêu cầu của khuyến mãi này để thu thập Huy Hiệu Cược Thắng.
 • Để xem chi tiết và tham gia khuyến mãi, vui lòng nhấn đây
Huy Hiệu Tỷ Phú Dafa
Tham gia khuyến mãi "Tỷ Phú Dafa"
 • Người chơi cần tham gia vào khuyến mãi "Tỷ Phú Dafa"
 • Người chơi cần tham gia khuyến mãi này để thu thập Huy Hiệu Tỷ Phú Dafa.
 • Để xem chi tiết và tham gia khuyến mãi, vui lòng nhấn đây
Huy Hiệu Nạp Tiền
Nạp tiền tích lũy 22.600.000 VNĐ trong thời gian khuyến mãi
 • Người chơi cần nạp tiền tổng cộng ít nhất 22.600.000 VNĐ ở Thể Thao OW và/hoặc Thể Thao Dafa trong thời gian khuyến mãi.
 • Chỉ những khoản tiền nạp thành công trong thời gian khuyến mãi mới được tính cho yêu cầu
 • Chuyển quỹ sẽ không được tính cho yêu cầu nạp tiền
 • Yêu cầu nạp tiền là nạp tiền ròng (tổng tiền rút – tổng tiền nạp)
Huy Hiệu Doanh Thu Cược
Đạt Doanh Thu Cược 11.300.000 VNĐ Với ít nhất 1 cược ở mỗi Vòng đấu World Cup
 • Người chơi cần đặt cược tổng cộng ít nhất 11.300.000 VNĐ trong thời gian khuyến mãi, trong đó cần có ít nhất 1 cược đặt ở mỗi Vòng đấu của World Cup.
 • Yêu cầu doanh thu cược có thể được tích lũy cho cả Thể Thao OW và Thể Thao Dafa; không tính cược thắng nửa, thua nửa, hòa nửa, thanh toán sớm, cược jackpot.
Huy Hiệu Dafabet
Nạp tiền và chơi ít nhất 450.000 VNĐ ở 1 sản phẩm khác của Dafabet
 • Người chơi cần nạp tiền tối thiểu 450.000 VNĐ vào một sản phẩm bất kỳ khác của Dafabet. Chuyển quỹ sẽ không được tính.
 • Người chơi cần đạt doanh thu cược tại một sản phẩm khác của Dafabet tối thiểu 450.000 VNĐ.
 • Yêu cầu đặt cược này không thể kết hợp giữa nhiều sản phẩm Dafabet.
Huy Hiệu Cược Xiên
Đặt tối thiểu 10 cược xiên trong thời gian khuyến mãi
 • Người chơi cần đặt ít nhất 10 Cược xiên trong thời gian khuyến mãi.
 • Để hợp lệ, mỗi cược xiên cần có giá trị ít nhất 68.000 VNĐ cho mỗi cược xiên
 • Tỷ lệ cược tối thiểu 1.2 cho mỗi lựa chọn cược xiên
ĐIỀU KHOẢN
GIẢI THƯỞNG

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

 1. Khuyến mãi kéo dài từ 9/4 – 15/7/2018 (GMT+8) và người chơi phải gửi Phiếu Tham Gia với tên đăng nhập của mình.
 2. Khuyến mãi này hợp lệ cho tất cả thành viên lựa chọn sử dụng Việt Nam Đồng.
 3. Người chơi phải hoàn thành tất cả những yêu cầu của mỗi Huy Hiệu trong thời gian khuyến mãi để đủ điều kiện cho ưu đãi.
 4. Người chơi phải thu thập tối thiểu 6 Huy Hiệu để đủ điều kiện nhận Tiền thưởng 227.000 VNĐ. Tiền thưởng sẽ được tặng vào Thể Thao OW hoặc Thể Thao Dafa tùy người chơi lựa chọn. Người chơi sẽ nhận được tiền thưởng dựa vào số Huy hiệu thu thập được theo bảng dưới đây:
  Số huy hiệu thu thập Tiền thưởng (VNĐ)
  6 227.000
  9 340.000
  11 680.000
 5. Yêu cầu đặt cược: 1x tiền thưởng
 6. Tiền thưởng sẽ được tặng cho người chơi vào cuối/giữa mỗi Vòng.
 7. Người chơi thu thập được 11 huy hiệu được tham gia Bốc Thăm Trúng Thưởng. Người chơi chiến thắng Bốc Thăm Trúng Thưởng có cơ hội trúng một trong những giải thưởng sau:
  Giải thưởng
  Bộ Play Station 4 FIFA 2018
  Đồng hồ Fitbit Ionic
  Máy bay điều khiển DJI Spark Drone
  Tai nghe Jaybird Run Wireless
  Điện thoại Samsung Galaxy S9
 8. Giải thưởng có thể chuyển đổi thành Tiền thưởng, với 50% giá trị của giải thưởng và không có yêu cầu đặt cược.
 9. Người chơi phải hoàn thành mỗi yêu cầu thu thập huy hiệu trong thời gian khuyến mãi theo bảng dưới đây:
  Yêu cầu Điều khoản
  Huy Hiệu Vòng Bảng

  Đặt cược tối thiểu 1.100.000 VNĐ
  • Tiền cược phải được tích lũy trong thời gian khuyến mãi
  • Yêu cầu tiền cược được tính ở các trận đấu của các Vòng Đấu WC tương ứng như tên Huy Hiệu để đủ điều kiện cho mỗi Huy Hiệu tương ứng. Ví dụ: Huy Hiệu Vòng Bảng sẽ tính tổng doanh thu cược ở các trận vòng bảng.
  • Người chơi cần đạt yêu cầu tiền cược tối thiểu cho mỗi Vòng đấu, tính ở Thể Thao OW và/hoặc Thể Thao Dafa.
  • Các cược xiên sẽ được tính riêng cho Huy Hiệu Cược Xiên.
  Huy Hiệu Vòng 16 Đội

  Đặt cược tối thiểu 900.000 VNĐ
  Huy Hiệu Tứ Kết

  Đặt cược tối thiểu 680.000 VNĐ
  Huy Hiệu Bán Kết

  Đặt cược tối thiểu 450.000 VNĐ
  Huy Hiệu Chung Kết

  Đặt cược tối thiểu 340.000 VNĐ
  Huy Hiệu Cược Thắng (Outright)
  • Người chơi cần tham gia vào khuyến mãi "Hoàn Tiền Cược Thắng Outright
  • Người chơi cần hoàn thành yêu cầu của khuyến mãi này để thu thập Huy Hiệu Cược Thắng.
  • Để xem chi tiết và tham gia khuyến mãi, vui lòng nhấn đây
  Huy Hiệu Tỷ Phú Dafa
  • Người chơi cần tham gia vào khuyến mãi "Tỷ Phú Dafa"
  • Người chơi cần tham gia khuyến mãi này để thu thập Huy Hiệu Tỷ Phú Dafa.
  • Để xem chi tiết và tham gia khuyến mãi, vui lòng nhấn đây
  Huy Hiệu Nạp Tiền

  Nạp tiền từ 22.600.000 VNĐ
  • Người chơi cần nạp tiền tổng cộng ít nhất 22.600.000 VNĐ ở Thể Thao OW và/hoặc Thể Thao Dafa trong thời gian khuyến mãi.
  • Chỉ những khoản tiền nạp thành công trong thời gian khuyến mãi mới được tính cho yêu cầu
  • Chuyển quỹ sẽ không được tính cho yêu cầu nạp tiền
  • Yêu cầu nạp tiền là nạp tiền ròng (tổng tiền rút – tổng tiền nạp)
  Huy Hiệu Doanh Thu Cược

  Doanh Thu Cược tích lũy 11.300.000 VNĐ
  • Người chơi cần đặt cược tổng cộng ít nhất 11.300.000 VNĐ trong thời gian khuyến mãi, trong đó cần có ít nhất 1 cược đặt ở mỗi Vòng đấu của World Cup.
  • Yêu cầu doanh thu cược có thể được tích lũy cho cả Thể Thao OW và Thể Thao Dafa; không tính cược thắng nửa, thua nửa, hòa nửa, thanh toán sớm, cược jackpot.
  Huy Hiệu Dafabet
  • Người chơi cần nạp tiền tối thiểu 450.000 VNĐ vào một sản phẩm bất kỳ khác của Dafabet. Chuyển quỹ sẽ không được tính.
  • Người chơi cần đạt doanh thu cược tại một sản phẩm khác của Dafabet tối thiểu 450.000 VNĐ.
  • Yêu cầu đặt cược này không thể kết hợp giữa nhiều sản phẩm Dafabet.
  Huy Hiệu Cược Xiên
  • Người chơi cần đặt ít nhất 10 Cược xiên trong thời gian khuyến mãi.
  • Để hợp lệ, mỗi cược xiên cần có giá trị ít nhất 68.000 VNĐ cho mỗi cược xiên
  • Tỷ lệ cược tối thiểu 1.2 cho mỗi lựa chọn cược xiên
 10. Người chơi có thể kiểm tra những Huy Hiệu đã thu thập trên trang khuyến mãi. Dữ liệu cần 3 ngày để được cập nhật trong lên trang khuyến mãi.
 11. Khuyến mãi này dành cho Thể Thao OW và Thể Thao Dafa. Các yêu cầu của khuyến mãi được tính từ Thể Thao OW và Thể Thao Dafa.
 12. Mỗi tên đăng nhập chỉ có thể nhận 1 giải thưởng.
 13. Người chiến thắng Bốc thăm trúng thưởng sẽ được công bố sau vòng chung kết 1 tuần.
 14. Người chơi sẽ được liên hệ bởi Bộ phận Hỗ trợ khách hàng và sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin lựa chọn giải thưởng và địa chỉ vận chuyển.
 15. Người chơi cần phản hồi trong vòng 7 ngày. Nếu không nhận được phản hồi của người chơi trong vòng 7 ngày, giải thưởng sẽ bị hủy bỏ.
 16. Tiền thưởng sẽ được tặng vào tài khoản của người chơi đủ điều kiện trong vòng 24 giờ.
 17. Chỉ những cược với tỷ lệ cược tối thiểu 1.50 mới được tính cho yêu cầu đặt cược. Cược hòa, vô hiệu, hoàn tiền; cược jackpot tại Thể thao OW; cược thanh toán sớm (cash-out) và cược Thể thao ảo tại Thể thao Dafa sẽ không được tính cho yêu cầu đặt cược .
 18. Người chơi không được mở nhiều tài khoản.
 19. Điều khoản & Điều kiện Chung được áp dụng

TIỀN THƯỞNG

Số huy hiệu thu thập Tiền thưởng (VNĐ)
6 227.000
9 340.000
11 680.000
Giải thưởng
Bộ Play Station 4 FIFA 2018
Đồng hồ Fitbit Ionic
Máy bay điều khiển DJI Spark Drone
Tai nghe Jaybird Run Wireless
Điện thoại Samsung Galaxy S9