Asus ROG Phone and iPhone Xs Max
THƯỞNG NẠP LẦN ĐẦU

Scan mã QR code hoặc truy cập
dfthethao.com/vn
trên di động để vào trang di động!

Scan mã QR code hoặc truy cập
dfthethao.com/vn-ld
trên di động để vào trang di động!

Scan mã QR code hoặc truy cập
dfthethao.com/vn
trên di động để vào trang di động!

TRÒ CHƠI MỚI HAY NHẤT

21/1

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi tiêu biểu, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Hologram Wilds mới được tính cho hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

22/1

HOÀN TIỀN CƯỢC THUA!

CHƠI NGAY

Hoàn thành yêu cầu dưới đây để đủ điều kiện cho khuyến mãi.

Yêu Cầu Yêu cầu cược
thua tối thiểu
Hoàn Tiền
Tối thiểu 10
vòng quay
ở trò chơi
Christmas Jackpot Bells
1 VNĐ Hoàn tiền 100%
Tối đa
500.000 VNĐ

Điều khoản & Điều kiện

 1. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu cược thua tối thiểu và chơi ít nhất 10 vòng quay ở trò chơi Christmas Jackpot Bells (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) trong ngày khuyến mãi để đủ điều kiện nhận thưởng. Các cược đặt vào trò Jackpot Bells sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng.
 2. Tiền thưởng sẽ dựa vào cược thua ròng của người chơi ở trò chơi tiêu biểu.
 3. Tiền thưởng sẽ được tặng cho người chơi đủ điều kiện vào ngày tiếp theo (GMT+8).

23/1

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi tiêu biểu, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Yun Cong Long mới được tính cho hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

24/1

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi tiêu biểu, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Funky Monkey Jackpot mới được tính cho hoàn trả. Các cược đặt vào trò Funky Monkey sẽ không được tính cho hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

25/1

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi tiêu biểu, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Stars Awakening mới được tính cho hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

26/1

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi tiêu biểu, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Jungle Giants mới được tính cho hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

27/1

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi tiêu biểu, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Tiger Claw mới được tính cho hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

28/1

THƯỞNG ĐẶT CƯỢC ĐẶC BIỆT!

CHƠI NGAY

Hoàn thành yêu cầu dưới đây để đủ điều kiện cho khuyến mãi.

Yêu Cầu Yêu cầu Tổng
Cược tối thiểu
Tiền Thưởng
Tối thiểu 10
vòng quay
ở trò chơi
Berry Berry Bonanza
1.288.000 VNĐ 300.000 VNĐ

Điều khoản & Điều kiện

 1. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu tổng cược tối thiểu và chơi ít nhất 10 vòng quay ở trò chơi Berry Berry Bonanza (tại bất kỳ nền tảng trò chơi sẵn có nào) trong ngày khuyến mãi để đủ điều kiện nhận thưởng.
 2. Tiền thưởng sẽ được tặng cho người chơi đủ điều kiện vào ngày tiếp theo (GMT+8).

29/1

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi tiêu biểu, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Lie Yan Zuan & Gem Heat mới được tính cho hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

30/1

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi tiêu biểu, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Royal Respin Deluxe mới được tính cho hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

31/1

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi tiêu biểu, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi AOTG: Medusa & Monsters mới được tính cho hoàn trả. Đặt cược tại các phiên bản trò chơi khác: AOTG: Fate Sisters, AOTG: Furious Four, AOTG: Prince of Olympus, AOTG: King of Olympus, AOG: Goddess of Wisdom, AOTG: God of Storms, Age of the Gods, và AOTG Roulette sẽ không được tính cho Hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

1/2

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi tiêu biểu, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Top Trumps Football Stars mới được tính cho hoàn trả. Các cược đặt vào trò Top Trumps World Football Stars 2014 sẽ không được tính cho hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

2/2

HOÀN TRẢ NHÂN BA!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 600 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi tiêu biểu, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Gaelick Luck mới được tính cho hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

3/2

HOÀN TRẢ NHÂN ĐÔI!

CHƠI NGAY

Điều khoản & Điều kiện

 1. Giành 400 Điểm tiền mặt (cash point) với mỗi 1.000 VNĐ cược ở trò chơi tiêu biểu, thay vì 200 Điểm tiền mặt như bình thường.
 2. Chỉ những cược ở trò chơi Roaring Wilds mới được tính cho hoàn trả.
 3. Ưu đãi chỉ có giá trị trong ngày hôm nay ở trò chơi tiêu biểu (GMT+8).
 4. Hoàn trả Điểm tiền mặt sẽ được tự động cộng vào số điểm tiền mặt hiện có của bạn để chuyển đổi.
 5. Điểm tiền mặt có thể được chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức sau khi người chơi có đủ điểm tiền mặt tối thiểu cho CLB và cấp độ VIP của mình.

MẢNH GHÉP DAFA

SƯU TẬP MẢNH GHÉP - NHẬN THƯỞNG MỖI NGÀY

Đăng ký 1 lần

GNHẬN TIỀN THƯỞNG!

Chỉ cần đăng ký tham gia một lần duy nhất
và sưu tập mảnh ghép mỗi ngày để nhận thưởng!

Thời Gian: 7/1– 30/3/2019 (GMT+8)

GỬI PHIẾU THAM GIA

Mảnh ghép được cập nhật mỗi ngày lúc 11:00 sáng(GMT+8)

Điền Tên Đăng Nhập để kiểm tra mảnh ghép!

Cách Nhận Thưởng:

 1. Chơi ít nhất 1.100.000 VNĐ hàng ngày tại bất kỳ trò chơi Casino nào để nhận mảnh ghép mỗi ngày.
  Giai Đoạn Ngày Tặng Thưởng
  Thứ Hai đến Thứ Tư hàng tuần Thứ Năm hàng tuần
  Thứ Năm đến Thứ Bảy hàng tuần Chủ Nhật hàng tuần
 2. Càng sưu tập được nhiều Mảnh Ghép Mỗi Ngày, Tiền Thưởng của bạn càng lớn, tối đa lên tới 680.000 VNĐ mỗi tuần.
  Số Mảnh Ghép Tiền Thưởng
  1 112.000 VNĐ
  2 220.000 VNĐ
  3 340.000 VNĐ
  * Bạn có thể nhận tối đa hai (2) khoản Tiền Thưởng mỗi tuần, hãy chơi và sưu tập nhiều mảnh ghép hơn!

 3. Mỗi ngày bạn có thể sưu tập tối đa 1 Mảnh Ghép.
 4. Tiền thưởng sẽ dựa trên số Mảnh Ghép mà bạn sưu tập được trong mỗi giai đoạn khuyến mãi và được cập nhật theo bảng trên. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Thứ Năm và Chủ Nhật hàng tuần (GMT + 8).

THƯỞNG DI ĐỘNG ĐẶC BIỆT

Chơi trên di động và nhận thêm Tiền Thưởng!

Thời Gian: 7/1 – 31/3/2019 (GMT+8)

CHƠI NGAY

Cách Nhận Thưởng:


 1. Chơi bất kỳ Trò Chơi Tiêu Biểu nào ở bảng bên dưới.
  Featured Games
  Age of the Gods: God of Storms
  Nian Nian You Yu
  Epic Ape
  Juego De La Oca
  Dragon Champions
 2. Hoàn thành Yêu Cầu Đặt Cược Tối Thiểu của từng Mức như bảng bên dưới để nhận Tiền thưởng vào ngày hôm sau! (GMT + 8).
  Mức Cược Tối Thiểu Tiền Thưởng
  Mức 1 860.000 VNĐ 60.000 VNĐ
  Mức 2 3.620.000 VNĐ 102.000 VNĐ

Scan mã QR code để chơi trên di động!

THƯỞNG NẠP LẦN ĐẦU

THƯỞNG CHÀO MỪNG TẠI CASINO

Tham gia ngay và nhận Tiền Thưởng Chào Mừng lên tới 1.000.000 VNĐ!

MỞ TÀI KHOẢN

Cách Nhận Thưởng

 1. Nạp tiền lần đầu tối thiểu 200.000 VNĐ vào ví Casino ngay hôm nay bằng cách đăng nhập và nhấn nút “Ngân Hàng”.
 2. Để nhận Tiền thưởng chào mừng, bạn cần nhập Mã Khuyến Mãi tại Phiếu Nạp Tiền khi thực hiện nạp tiền lần đầu tiên.
  Mã Thưởng: CASFDBVN1M
 3. Tiền thưởng chào mừng 50% lên đến 1 triệu đồng sẽ tự động được cộng ngay khi khoản tiền nạp của bạn được cập nhật thành công.

*Điều Khoản & Điều Kiện được áp dụng

THƯỞNG CHÀO MỪNG TẠI VÍ CHUNG

Nạp tiền vào Ví Chung và nhận Thưởng Chào Mừng 100%!

Cách Nhận Thưởng

 1. Nạp Tiền vào Ví Chung Dafabet từ 1.300.000 VNĐ và chơi từ 2.300.000 VNĐ tại các Phòng Chơi Casino Trực Tuyến và Trò Chơi Tiêu Biểu trong cùng ngày.
  Yêu cầu
  Tiền nạp
  Lần đầu
  Yêu cầu
  Tổng Cược
  Tiền Thưởng
  1.300.000 VNĐ 2.300.000 VNĐ 100% lên đến
  1.500.000 VNĐ
  Casino Trực Tuyến
  Phòng Chơi
  Tiêu Biểu
  Trò Chơi
  Trò Chơi
  Tiêu Biểu
  Arcade
  Trò Chơi
  Tiêu Biểu
  Phòng Kim Cương [AG]
  Phòng Hổ Phách [SA]
  Phòng Lam Ngọc [EVO]
  Phòng Hoàng Ngọc [GD]
  Phòng Lam Bảo Thạch [eBet]
  Phòng Ngọc Bích [TGP]
  Phòng Trân Châu [AB]
  Phòng Lục Bảo Thạch [GPI]
  Skywind slot
  Voidbridge slot
  Tất cả trò chơi
 2. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung trong ngày tiếp theo!

*Điều Khoản & Điều Kiện được áp dụng

GÓI THƯỞNG KHỞI ĐẦU POKER

CÁCH NHẬN THƯỞNG?

 1. Gửi mẫu tham gia bên dưới để tham gia khuyến mãi.
 2. Tạo tài khoản Dafabet và đăng nhập vào phần mềm Dafabet Poker để nhận gói Thưởng sau:
  • 88$ Tiền Thưởng Nhả (tỷ lệ nhả thưởng: 188 status point cho 4$)
  • 240.000 VNĐ Tại casino sidegame (yêu cầu đặt cược 10x)
  • 120.000 VNĐ Thưởng Tiền Mặt
 3. Nạp tiền lần đầu tối thiểu 20 EUR tại Dafabet Poker để nhận một VÒNG QUAY MIỄN PHÍ tại vòng quay tiền thưởng với tổng giải thưởng trị giá hơn 150,000€!
  GIẢI THƯỞNG SỐ GIẢI THƯỞNG
  100€ Tiền Mặt 5
  500 Gold Coins 1,000
  10€ General Token 5,000
  10€ Tiền Thưởng Nhả
  (Tỷ lệ nhả thưởng: 1€ cho mỗi 100 Status Points kiếm được.)
  10,000
  Vé 1€ Age of the Gods Twister 10,000

THƯỞNG THÀNH VIÊN MỚI

Hãy trở thành một trong 100 Thành Viên Mới
Chiến Thắng iPad Pro!

MỞ TÀI KHOẢN NGAY

Cách Nhận Thưởng:

 1. Mở tài khoản Dafabet và bắt đầu nạp tiền.
 2. Bạn sẽ tích lũy 1 phiếu bốc thăm cho mỗi khoản nạp 3.500.000 VNĐ vào sản phẩm Casino/ Ví Chung/ Poker.
 3. Tích lũy thật nhiều phiếu bốc thăm trong Tuần Khuyến Mãi để có nhiều cơ hội chiến thắng giải thưởng iPad Pro trong Chương Trình Bốc Thăm mỗi tuần!
  Tuần Khuyến Mãi Thông Báo Người
  Chiến Thắng
  21 – 27/1 28/1
  28/1– 3/2 4/2
  4 – 10/2 11/2

*Tất cả ngày tháng ở trên thuộc về năm 2019

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN


ĐIỀU KHOẢN KHUYẾN MÃI CHUNG

 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng tiền thật tại Dafabet Casino.
 2. Người chơi chưa có lịch sử nạp tiền cần phải nạp tiền lần đầu và hoàn thành yêu cầu đặt cược 1 lần số tiền nạp để có thể rút tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng.
 3. Các khuyến mãi mỗi ngày có yêu cầu khác nhau. Vui lòng nhấn vào Điều khoản & Điều kiện để xem chi tiết đầy đủ những yêu cầu của ưu đãi.
 4. Những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, Mobile Lite, Ứng Dụng, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino đều được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.
 5. Tất cả Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần, hợp lệ ở:
  • Casino: tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
  • Casino Trực Tuyến: các Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Hoàng Ngọc [GD], Phòng Lam Bảo Thạch [eBet], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Chân Trâu [AB].
  • Games: Các Trò slot của Voidbridge & Skywind.
  • Arcade: Tất cả các Trò Arcade.
 6. Tất cả ngày tháng cụ thể được nêu trong trang này đều thuộc năm 2019 (GMT +8).
 7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 8. Dafabet có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 9. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet.
 10. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet được áp dụng.

THƯỞNG CHÀO MỪNG

 • Thưởng Chào Mừng Tại Casino
  1. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho thành viên Casino, sử dụng tiền tệ Việt Nam Đồng và thực hiện giao dịch nạp tiền hoặc chuyển quỹ lần đầu trong thời gian khuyến mãi.
  2. Người chơi phải nạp tiền tối thiểu 200.000 VNĐ vào Dafabet Casino để đủ điều kiện cho khuyến mãi. Số tiền nạp tích lũy từ nhiều lần giao dịch sẽ không được tính cho tiền thưởng. Chỉ giao dịch nạp tiền đầu tiên mới được tính cho ưu đãi.
  3. Người chơi phải nhập mã CASFDBVN1M vào ô Mã Khuyến Mãi trong Phiếu Nạp tiền tại Ngân Hàng. Trong trường hợp người chơi không nhập mã thưởng vào trang nạp tiền thì sẽ không thể nhận Thưởng Nạp Tiền Lần Đầu ngay lập tức.
  4. Người chơi nạp tiền lần đầu thành công sẽ được nhận thưởng ngay lập tức. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần và không thể kết hợp với tiền thưởng đăng ký khác.
  5. Tiền thưởng sẽ dựa trên số tiền nạp lần đầu của người chơi.
  6. Yêu cầu đặt cược: 15x (tiền nạp + tiền thưởng), hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.
 • Thưởng Chào Mừng Tại Ví Chung
  1. Khuyến mãi hợp lệ cho tất cả người chơi tại Dafabet chưa có lịch sử nạp tiền tại ví tiền chung (ngoại trừ người chơi sử dụng tiền tệ RUB và PLN).
  2. Đến trang Thu Ngân để nạp tiền hoặc chuyển quỹ vào “Ví Chung” để chơi bất kỳ sản phẩm nào thuộc Casino Trực Tuyến, Trò Chơi, Arcade.
  3. Người chơi cần nạp thành công vào Ví Chung ít nhất 1.300.000 VNĐ và chơi tại các phòng chơi Casino Trực Tuyến tiêu biểu và/hoặc các Trò Chơi tiêu biểu từ 2.300.000 VNĐ trong cùng một ngày để đủ điều kiện nhận Thưởng Chào Mừng.
  4. Mỗi người chơi chỉ nhận Gói thưởng Chào Mừng này một lần.
  5. Tiền Thưởng tại Ví Chung sẽ được cập nhật vào ngày tiếp theo (GMT+8).
  6. Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Đặt cược vào tất cả Dafabet Casino Trực Tuyến, Trò Chơi và Arcade đều hợp lệ ngoại trừ:
   • Casino Trực Tuyến: Phòng Hồng Ngọc [PT] & Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
   • Trò Chơi: Các Trò Slot của Playtech
   • Arcade: Tất cả Trò Chơi Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest và Dragon Dozer
  7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 • Thưởng Chào Mừng Tại Poker
  1. Khuyến mãi dành cho tất cả người chơi mới tạo tài khoản và nạp tiền lần đầu từ 1/10/2018.
  2. Người chơi phải gửi phiếu tham gia để tham gia khuyến mãi.
  3. Người chơi mới tạo tài khoản cần đăng nhập vào phần mềm Dafabet Poker để nhận gói Thưởng sau:
   • 88$ Tiền Thưởng Nhả (tỷ lệ nhả thưởng: 188 điểm trạng thái cho 4$)
   • 240.000 VNĐ Tại casino sidegame (với yêu cầu đặt cược 10x)
   • 120.000 VNĐ Thưởng Tiền Mặt
  4. Tiền Thưởng sẽ được tặng vào ngày tiếp theo và có hạn trong vòng 60 ngày kể từ ngày được tặng.
  5. 240.000 VNĐ Tại casino sidegame có yêu cầu đặt cược 10x hợp lệ ở tất cả các trò chơi.
  6. Người chơi nạp tiền lần đầu tối thiểu 20 EUR tại Dafabet Poker sẽ nhận một VÒNG QUAY MIỄN PHÍ tại vòng quay tiền thưởng với tổng giải thưởng trị giá hơn 150.000€.
  7. Vòng quay miễn phí sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản sau khi người chơi thực hiện thành công khoản nạp tiền lần đầu vào Dafabet Poker.
  8. Để người chơi mới tránh thua tất cả tiền, người chơi chỉ có thể tham gia các bàn chơi sau:
   • Fixed Limit với mức cược lên tới 0,05/0,1 EUR
   • No Limit hoặc Pot Limit với mức cược lên tới 0,02/0,04 EUR
   • Giải đấu với phí buy-in tới 1 EUR
  9. Giới hạn này sẽ được bỏ khi người chơi đạt ít nhất 200 điểm trạng thái (status point) hoặc nạp tiền lần đầu tối thiểu 20 EUR. Người chơi cần liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng sau khi nạp tiền thành công để bỏ giới hạn cược này.
  10. Người chơi sẽ không thể rút tiền nếu chưa hoàn thành các yêu cầu sau:
   • Người chơi cần nạp tiền lần đầu tối thiểu 20€ và hoàn thành yêu cầu đặt cược 1 lần tiền nạp.
   • Người chơi cần hoàn thành yêu cầu đặt cược của Tiền Thưởng 240.000 VNĐ tại Casino sidegame.
  11. Khuyến mãi này được giới hạn cho một tài khoản trên mỗi khách hàng, địa chỉ email, số tài khoản thanh toán và máy tính dùng chung. Tất cả người chơi sẽ bị kiểm tra trùng lặp.
  12. Dafabet Poker có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
  13. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.
 • Menangkan iPad Pro
  1. Khuyến mãi này dành riêng cho các thành viên VIP Đồng và chưa từng nạp tiền vào Casino, Ví Chung hoặc Poker. Người chơi không nhận trực tiếp lời mời tham gia khuyến mãi này sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Người chơi sẽ nhận được 1 phiếu bốc thăm cho mỗi khoản nạp 3.500.000 VNĐ tại Casino, Ví Chung hoặc Poker.
  3. Chỉ các khoản nạp tiền thành công trong thời gian từ Thứ Hai đến Chủ Nhật của mỗi Tuần Khuyến Mãi mới được tính đủ yêu cầu nhận phiếu bốc thăm.
  4. 100 người chơi sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên ở mỗi Tuần Khuyến Mãi để giành giải thưởng iPad Pro.
  5. Người chiến thắng sẽ được thông báo và liên lạc vào những ngày đã nêu trên thông qua điện thoại và / hoặc email.
  6. Người chiến thắng sẽ có 7 ngày để phản hồi với các thông tin chi tiết về địa chỉ nhận quà và thông tin cá nhân của họ. Trong trường hợp Dafabet không liên hệ được với người chơi thì quà tặng sẽ tự động được chuyển đổi thành tiền mặt và được cập nhật vào tài khoản của người chơi tại Dafabet.
  7. Dafabet sẽ chịu các khoản phí vận chuyển hàng hóa. Không bao gồm các khoản phí phát sinh khác.
  8. Tất cả các giải thưởng dựa vào nguồn hàng của nhà phân phối. Dafabet có quyền thay thế bằng 1 giải thưởng khác có cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng vật phẩm trên không có sẵn. Chúng có thể là điện thoại, máy tính bảng, laptop, và bộ sạc của một thương hiệu khác và/hoặc mẫu vật phẩm được thỏa thuận giữa người chơi và Ban Quản Trị của Dafabet.
   Giải Thưởng Tiền Thưởng Quy Đổi
   iPad Pro 12.000.000 VNĐ
  9. Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần.
   • Casino: Đặt cược tất cả các trò chơi tại Casino đều hợp lệ.
   • Ví Chung: Cược vào tất cả các trò tại Casino Trực Tuyến, Trò Chơi và Arcade đều hợp lệ, ngoại trừ:
    • Casino Trực Tuyến: Phòng Hồng Ngọc [PT] và Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
    • Trò Chơi: Các trò Slot của Playtech
    • Arcade: Tất cả các trò Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest, và Dragon Dozer
   • Poker: Có thể chơi các trò Casino sidegames.

MẢNH GHÉP DAFA

 1. Người chơi cần gửi Phiếu tham gia để chính thức đủ điều kiện cho khuyến mãi.
 2. Chỉ các hoạt động đặt cược trong thời gian khuyến mãi mới được tính cho Tiền Thưởng trong ngày tặng Thưởng tương ứng.
 3. Người chơi chỉ có thể kiếm tối đa 1 mảnh ghép/ngày.
 4. iền Thưởng tương ứng sẽ được tặng dựa trên số mảnh ghép kiếm được trong thời gian khuyến mãi. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ Năm và Chủ Nhật (GMT+8).
 5. Những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, Mobile Lite, Ứng Dụng, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino đều được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.

THƯỞNG DI ĐỘNG ĐẶC BIỆT

 1. Khuyến mãi này dành cho những người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino.
 2. Người chơi cần chơi các trò chơi tiêu biểu trên di động (bao gồm Trang di động, Ứng dụng di động, Mobile Lite) để đủ điều kiện nhận thưởng. Hoạt động chơi ở các nền tảng khác sẽ không được tính vào khuyến mãi.
 3. Người chơi cần đạt yêu cầu tổng cược tối thiểu ở các mức tại bất kỳ trò chơi tiêu biểu trong thời gian khuyến mãi để đủ điều kiện nhận tiền thưởng.
 4. Tiền Thưởng sẽ được tặng vào tài khoản Casino trong ngay tiếp theo (GMT+8) sau khi đạt yêu cầu của khuyến mãi.
 5. Yêu cầu đặt cược: 10x tiền thưởng, hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.

Giành điện thoại iPhone XS MAX hoặc ASUS ROG

 1. Người chơi cần tham gia và hoàn thành ít nhất 1 Ưu Đãi bất kỳ nào của khuyến mãi Giải Thưởng 2019 : Giải Trí Đẳng Cấp.
 2. Mỗi tuần khuyến mãi sẽ có 15 người chơi được chọn ngẫu nhiên và giành được điện thoại iPhone XS MAX hoặc ASUS ROG. (7 điện thoại ASUS ROG, 8 điện thoại iPhone XS MAX)
  Tuần Khuyến Mãi
  7 – 20/1/2019
  21/1– 3/2/2019
  4 – 17/2/2019
  18/2– 3/3/2019
  4 – 17/3/2019
  18 – 31/3/2019
 3. Người thắng giải sẽ được liên hệ trong ngày ghi trên bảng trên qua điện thoại và/hoặc email.
 4. Người thắng giải có 7 ngày để cung cấp thông tin địa chỉ nhận quà và thông tin cá nhân. Trong trường hợp Dafabet không thể liên hệ được với người chơi thì giải thưởng sẽ được tự động chuyển đổi thành Tiền Thưởng và được cập nhật vào tài khoản của người chơi tại Dafabet.
 5. Dafabet sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng và các phí vận chuyển liên quan. Không bao gồm các khoản phí phát sinh khác.
 6. Tất cả các giải thưởng dựa vào nguồn hàng của nhà phân phối. Dafabet có quyền thay thế bằng 1 giải thưởng khác có cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng vật phẩm trên không có sẵn. Chúng có thể là điện thoại, máy tính bảng, laptop, và bộ sạc của một thương hiệu khác và/hoặc mẫu vật phẩm được thỏa thuận giữa người chơi và Ban Quản Trị của Dafabet.
  Giải Thưởng Tiền Thưởng Quy Đổi
  Điện thoại ASUS ROG
  ZS600KL 128GB
  30.000.000 VNĐ
  iPhone Xs Max
  256GB
  40.000.000 VNĐ

THỨ SÁU MAY MẮN

 1. Ưu Đãi này hợp lệ cho tất cả người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino Trực Tuyến.
 2. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu đặt cược tối thiểu mỗi tuần tại bất kỳ phòng chơi Casino Trực Tuyến Tiêu Biểu nào.
 3. Phòng Chơi Tiêu Biểu: Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Lam Bảo Thạch [EBET], Phòng Hoàn Ngọc [GD], Phòng Trân Trâu [AB].
 4. Một tuần hợp lệ được tính từ thứ Hai đến thứ Năm, và tiền thưởng sẽ được cộng vào mỗi thứ Sáu của tuần khuyến mãi.
 5. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất trong tuần khuyến mãi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể tham gia các khuyến mãi của những tuần tiếp theo nếu người chơi hoàn thành bất kỳ các yêu cầu được đưa ra.

THƯỞNG DI ĐỘNG ĐẶC BIỆT TẠI CASINO TRỰC TUYẾN

 1. Ưu Đãi này hợp lệ cho tất cả người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino Trực Tuyến nào trên di động.
 2. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu được đề ra tại bất kỳ phòng chơi Casino Trực Tuyến Tiêu Biểu nào.
 3. Phòng Chơi Tiêu Biểu: Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Lam Bảo Thạch [EBET], Phòng Hoàn Ngọc [GD], Phòng Trân Trâu [AB].
 4. Hoàn Tiền được tính dựa trên tổng cược thua ròng của người chơi trên Casino Trực Tuyến di động vào thứ Sáu hàng tuần.
 5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản Casino Trực Tuyến của người chơi vào ngày hôm sau (GMT +8) sau khi đặt được yêu cầu của khuyến mãi.
 6. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất trong ngày khuyến mãi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể tham gia các khuyến mãi của những tuần tiếp theo nếu người chơi hoàn thành bất kỳ các yêu cầu được đưa ra.

TRÒ CHƠI TIỀN MẶT HUYỀN BÍ

 1. Khuyến mãi này sẽ diễn ra từ 7/1 – 31/3/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Người chơi cần cược tối thiểu 1.200.000 VNĐ tại trò chơi Tiêu Biểu trong các Tuần Khuyến Mãi và nhận Hoàn Tiền 1,25% lên tới 25 triệu VNĐ mỗi tuần.
  Yêu cầu cược
  tối thiểu
  Hoàn trả tối đa
  (1,25% lên tới 25 triệu VNĐ)
  1,200,000 VNĐ 25,000,000 VNĐ
 3. Tiền Thưởng Hoàn Trả sẽ được cập nhật sau khi mỗi tuần khuyến mãi kết thúc và sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày cập nhật.
  Thời Gian Ngày Cập Nhật
  7 – 13/1/2019 14/1/2019
  14 – 20/1/2019 21/1/2019
  21 – 27/1/2019 28/1/2019
  28/1 – 3/22019 4/2/2019
  4/2 – 10/2/2019 11/2/2019
  11/2 – 17/2/2019 18/2/2019
  18/2 –24/2/2019 25/2/2019
  25/2 – 3/3/2019 4/3/2019
  4/3 –10/3/2019 11/3/2019
  11 – 17/3/2019 18/3/2019
  18 – 24/3/2019 25/3/2019
  25 – 31/3/2019 1/4/2019
 4. Khuyến mãi này giới hạn một tài khoản cho mỗi người chơi, địa chỉ email, số tài khoản thanh toán và máy tính dùng chung. Tất cả người chơi sẽ bị kiểm tra trùng lặp thông tin.
 5. Dafabet Poker có quyền dừng hoặc thay đổi các chi tiết của chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước.
 6. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

NHIỆM VỤ NĂM MỚI

 1. Khuyến mãi này diễn ra từ 1/1 – 25/2/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Để tham gia khuyến mãi, người chơi phải đăng nhập và đăng ký tham gia tại thẻ missions để hoàn thành mỗi nhiệm vụ và nhận một lượt quay ở vòng quay tiền thưởng Silver Spinner.
  GIẢI THƯỞNG VÒNG
  QUAY SILVER SPINNER
  TỔNG THƯỞNG
  5€ Tiền Thưởng
  (Tỷ lệ nhả: 1€ cho mỗi 78 Điểm Tiền Mặt)
  50.000€
  1€ Vé Age of the Gods Twister 25.000€
  1€ Vé Twister Poker 20.000€
  1€ Vé General 20.000€
  0,50€ Vé Wild Twister 35.000€
 3. Người chơi có thể nhận thêm tiền thưởng bằng cách hoàn thành 4 nhiệm vụ mỗi ngày để nhận 1 lượt quay ở vòng quay tiền thưởng Gold Spinner.
  GIẢI THƯỞNG VÒNG
  QUAY GOLD SPINNER
  TỔNG THƯỞNG
  10€ Tiền Thưởng
  (Tỷ lệ nhả: 1€ cho mỗi 78 Điểm Tiền Mặt)
  3.000€
  300 Xu Vàng 1.500€
  5€ Vé Age of the Gods Twister 1.500€
  2€ Vé General 360.000€
 4. Thời gian thực hiện Nhiệm Vụ Mỗi Ngày: 01/01 – 25/02/2019 từ 07:00 SA – 06:59 SA (Giờ VN).
 5. Thứ Hai hàng tuần 07:00 SA – 06:59 SA thứ Hai của tuần tiếp theo, ngoại trừ tuần đầu tiên: 01/01/2019 07:00 SA –06/01/2019 – 06:59 SA. (Giờ VN)
 6. Vòng quay tiền thưởng sẽ xuất hiện từ 01/01/2019 07:00 SA –04/03/2019 07:00 SA. (Giờ VN)
 7. “5€ Age of the Gods Twister”, “1€ Age of the Gods Twister”, “1€ Twister Poker” & “0,50€ Vé Wild Twister” vé tham gia có thời hạn trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát hành.
 8. Tổng số lượt quay tối đa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày tại poker: 1 mỗi người chơi mỗi ngày.
 9. Tổng số lượt quay tối đa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi tuần tại poker: 1 mỗi người chơi mỗi tuần.
 10. Tất cả vé tham dự giải đấu và vé sẽ không thể hoàn trả lại, không thể chuyển cho người khác và không thể đổi thành tiền mặt.
 11. Tất cả tiền thưởng Tiền Mặt sẽ được quy đổi theo tỷ lệ: 1€ cho mỗi 78 Điểm Trạng Thái.
 12. Xu Vàng có thể chuyển thành Tiền Mặt ở thẻ “My Profile”.
 13. Để có thể chơi Dafabet Poker, người chơi cần từ 18+ tuổi và không bị cấm tham gia các hoạt động giải trí cá cược vì bất kỳ lý do nào.
 14. Dafabet Poker có quyền loại trừ những người chơi tham gia chương trình khuyến mãi có nhiều tài khoản.
 15. Dafabet Poker có quyền loại bỏ người chơi nếu có nghi ngờ hợp lý rằng sự thông đồng hoặc các chiến lược lạm dụng khác diễn ra. Người chơi phải tuân thủ các yêu cầu đủ điều kiện của các điều khoản và điều kiện này. Dafabet Poker có quyền giữ lại bất kỳ giải thưởng nào giành được bởi bất kỳ ai mà Dafabet Poker biết hoặc có căn cứ hợp lý để tin là không đủ điều kiện.
 16. Nhân viên, bất kỳ thành viên gia đình nào của nhân viên, của Dafabet Poker và các công ty liên kết, đại lý của họ hoặc của các công ty trong nhóm tương ứng của họ không được tham gia chương trình khuyến mãi này.
 17. Dafabet Poker có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ khuyến mãi này hoặc sửa đổi các điều khoản này: (i) mà không cần thông báo nếu thay đổi hoặc hủy bỏ là kết quả của bất kỳ thay đổi pháp lý hoặc quy định nào; hoặc (ii) vì bất kỳ lý do hợp lệ nào khác bằng cách thông báo trước cho bạn về thay đổi, miễn là thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ không có tác động bất lợi đối với những người chơi đã tham gia vào các nhiệm vụ theo khuyến mãi này; hoặc (iii) nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng Chương trình khuyến mãi không có khả năng được thực hiện theo quy định.
 18. Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và sẽ được hiểu theo luật pháp của Anh và bạn tuân theo thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Luân Đôn, Anh.
 19. Các điều khoản & điều kiện này bổ sung cho các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn cho trang web tham gia và bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi này, tất cả những người tham gia sẽ được coi là đã chấp nhận và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.
 20. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

PHẦN THƯỞNG BẤT NGỜ

 1. Khuyến mãi này diễn ra từ 4 – 31/3/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Để tham gia khuyến mãi, người chơi phải đăng nhập và đăng ký tham gia tại thẻ missions để hoàn thành mỗi nhiệm vụ mỗi tuần và giành phần thưởng.
 3. Nhiệm vụ mỗi ngày sẽ thay đổi mỗi tuần vào Chủ Nhật lúc 11:00 CH (Giờ VN). Người chơi cần đăng ký mỗi tuần để tham gia.
  NHIỆM VỤ MỖI NGÀY NHIỆM VỤ
  1 Tích lũy 188 điểm
  2 Tích lũy 288 điểm
  3 Tích lũy 388 điểm
  4 Tích lũy 488 điểm
  5 Tích lũy 588 điểm
 4. Người chơi có thể nhận vé Miễn Phí để tham gia giải mini tournament series mỗi tuần bằng cách hoàn thành 5 nhiệm vụ mỗi ngày.
  CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
  Thời gian: Mỗi Chủ Nhật lúc 08:00 CH (Giờ VN)
  Tên: Mini Tournament Series
  Tổng thưởng: 200€
  Số thành viên tối đa: 200
  Số thành viên tối thiểu để mở giải: 20
 5. Chỉ 20 người chơi đứng đầu từ mỗi giải đấu sẽ giành được tiền thưởng từ tổng thưởng 200€ tiền mặt mỗi tuần.
  HẠNG TIỀN THƯỞNG
  1 54,00$
  2 32,00$
  3 20,00$
  4 16,00$
  5 14,00$
  6 12,00$
  7 10,00$
  8 8,00$
  9 6,00$
  10 4,00$
  11-20 2,40$
 6. rong trường hợp người chơi không hoàn thành tất cả 5 nhiệm vụ trong tuần, người chơi cần đăng ký tham gia lại và hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày vào tuần tiếp theo.
 7. Tất cả phần thưởng và tiền thưởng sẽ được cập nhật tự động.
 8. Tất cả vé tham dự giải đấu và vé sẽ không thể hoàn trả lại, không thể chuyển cho người khác và không thể đổi thành tiền mặt.
 9. Dafabet Poker có quyền loại trừ những người chơi tham gia chương trình khuyến mãi có nhiều tài khoản.
 10. Dafabet Poker có quyền giữ lại bất kỳ giải thưởng nào giành được bởi bất kỳ ai mà Dafabet Poker biết hoặc có căn cứ hợp lý để tin là không đủ điều kiện.
 11. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN


ĐIỀU KHOẢN KHUYẾN MÃI CHUNG

 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng tiền thật tại Dafabet Casino.
 2. Người chơi chưa có lịch sử nạp tiền cần phải nạp tiền lần đầu và hoàn thành yêu cầu đặt cược 1 lần số tiền nạp để có thể rút tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng.
 3. Các khuyến mãi mỗi ngày có yêu cầu khác nhau. Vui lòng nhấn vào Điều khoản & Điều kiện để xem chi tiết đầy đủ những yêu cầu của ưu đãi.
 4. Những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, Mobile Lite, Ứng Dụng, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino đều được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.
 5. Tất cả Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần, hợp lệ ở:
  • Casino: tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
  • Casino Trực Tuyến: các Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Hoàng Ngọc [GD], Phòng Lam Bảo Thạch [eBet], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Chân Trâu [AB].
  • Games: Các Trò slot của Voidbridge & Skywind.
  • Arcade: Tất cả các Trò Arcade.
 6. Tất cả ngày tháng cụ thể được nêu trong trang này đều thuộc năm 2019 (GMT +8).
 7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 8. Dafabet có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 9. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet.
 10. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet được áp dụng.

THƯỞNG CHÀO MỪNG

 • Thưởng Chào Mừng Tại Casino
  1. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho thành viên Casino, sử dụng tiền tệ Việt Nam Đồng và thực hiện giao dịch nạp tiền hoặc chuyển quỹ lần đầu trong thời gian khuyến mãi.
  2. Người chơi phải nạp tiền tối thiểu 200.000 VNĐ vào Dafabet Casino để đủ điều kiện cho khuyến mãi. Số tiền nạp tích lũy từ nhiều lần giao dịch sẽ không được tính cho tiền thưởng. Chỉ giao dịch nạp tiền đầu tiên mới được tính cho ưu đãi.
  3. Người chơi phải nhập mã CASFDBVN1M vào ô Mã Khuyến Mãi trong Phiếu Nạp tiền tại Ngân Hàng. Trong trường hợp người chơi không nhập mã thưởng vào trang nạp tiền thì sẽ không thể nhận Thưởng Nạp Tiền Lần Đầu ngay lập tức.
  4. Người chơi nạp tiền lần đầu thành công sẽ được nhận thưởng ngay lập tức. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần và không thể kết hợp với tiền thưởng đăng ký khác.
  5. Tiền thưởng sẽ dựa trên số tiền nạp lần đầu của người chơi.
  6. Yêu cầu đặt cược: 15x (tiền nạp + tiền thưởng), hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.
 • Thưởng Chào Mừng Tại Ví Chung
  1. Khuyến mãi hợp lệ cho tất cả người chơi tại Dafabet chưa có lịch sử nạp tiền tại ví tiền chung (ngoại trừ người chơi sử dụng tiền tệ RUB và PLN).
  2. Đến trang Thu Ngân để nạp tiền hoặc chuyển quỹ vào “Ví Chung” để chơi bất kỳ sản phẩm nào thuộc Casino Trực Tuyến, Trò Chơi, Arcade.
  3. Người chơi cần nạp thành công vào Ví Chung ít nhất 1.300.000 VNĐ và chơi tại các phòng chơi Casino Trực Tuyến tiêu biểu và/hoặc các Trò Chơi tiêu biểu từ 2.300.000 VNĐ trong cùng một ngày để đủ điều kiện nhận Thưởng Chào Mừng.
  4. Mỗi người chơi chỉ nhận Gói thưởng Chào Mừng này một lần.
  5. Tiền Thưởng tại Ví Chung sẽ được cập nhật vào ngày tiếp theo (GMT+8).
  6. Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Đặt cược vào tất cả Dafabet Casino Trực Tuyến, Trò Chơi và Arcade đều hợp lệ ngoại trừ:
   • Casino Trực Tuyến: Phòng Hồng Ngọc [PT] & Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
   • Trò Chơi: Các Trò Slot của Playtech
   • Arcade: Tất cả Trò Chơi Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest và Dragon Dozer
  7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 • Thưởng Chào Mừng Tại Poker
  1. Khuyến mãi dành cho tất cả người chơi mới tạo tài khoản và nạp tiền lần đầu từ 1/10/2018.
  2. Người chơi phải gửi phiếu tham gia để tham gia khuyến mãi.
  3. Người chơi mới tạo tài khoản cần đăng nhập vào phần mềm Dafabet Poker để nhận gói Thưởng sau:
   • 88$ Tiền Thưởng Nhả (tỷ lệ nhả thưởng: 188 điểm trạng thái cho 4$)
   • 240.000 VNĐ Tại casino sidegame (với yêu cầu đặt cược 10x)
   • 120.000 VNĐ Thưởng Tiền Mặt
  4. Tiền Thưởng sẽ được tặng vào ngày tiếp theo và có hạn trong vòng 60 ngày kể từ ngày được tặng.
  5. 240.000 VNĐ Tại casino sidegame có yêu cầu đặt cược 10x hợp lệ ở tất cả các trò chơi.
  6. Người chơi nạp tiền lần đầu tối thiểu 20 EUR tại Dafabet Poker sẽ nhận một VÒNG QUAY MIỄN PHÍ tại vòng quay tiền thưởng với tổng giải thưởng trị giá hơn 150.000€.
  7. Vòng quay miễn phí sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản sau khi người chơi thực hiện thành công khoản nạp tiền lần đầu vào Dafabet Poker.
  8. Để người chơi mới tránh thua tất cả tiền, người chơi chỉ có thể tham gia các bàn chơi sau:
   • Fixed Limit với mức cược lên tới 0,05/0,1 EUR
   • No Limit hoặc Pot Limit với mức cược lên tới 0,02/0,04 EUR
   • Giải đấu với phí buy-in tới 1 EUR
  9. Giới hạn này sẽ được bỏ khi người chơi đạt ít nhất 200 điểm trạng thái (status point) hoặc nạp tiền lần đầu tối thiểu 20 EUR. Người chơi cần liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng sau khi nạp tiền thành công để bỏ giới hạn cược này.
  10. Người chơi sẽ không thể rút tiền nếu chưa hoàn thành các yêu cầu sau:
   • Người chơi cần nạp tiền lần đầu tối thiểu 20€ và hoàn thành yêu cầu đặt cược 1 lần tiền nạp.
   • Người chơi cần hoàn thành yêu cầu đặt cược của Tiền Thưởng 240.000 VNĐ tại Casino sidegame.
  11. Khuyến mãi này được giới hạn cho một tài khoản trên mỗi khách hàng, địa chỉ email, số tài khoản thanh toán và máy tính dùng chung. Tất cả người chơi sẽ bị kiểm tra trùng lặp.
  12. Dafabet Poker có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
  13. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.
 • Menangkan iPad Pro
  1. Khuyến mãi này dành riêng cho các thành viên VIP Đồng và chưa từng nạp tiền vào Casino, Ví Chung hoặc Poker. Người chơi không nhận trực tiếp lời mời tham gia khuyến mãi này sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Người chơi sẽ nhận được 1 phiếu bốc thăm cho mỗi khoản nạp 3.500.000 VNĐ tại Casino, Ví Chung hoặc Poker.
  3. Chỉ các khoản nạp tiền thành công trong thời gian từ Thứ Hai đến Chủ Nhật của mỗi Tuần Khuyến Mãi mới được tính đủ yêu cầu nhận phiếu bốc thăm.
  4. 100 người chơi sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên ở mỗi Tuần Khuyến Mãi để giành giải thưởng iPad Pro.
  5. Người chiến thắng sẽ được thông báo và liên lạc vào những ngày đã nêu trên thông qua điện thoại và / hoặc email.
  6. Người chiến thắng sẽ có 7 ngày để phản hồi với các thông tin chi tiết về địa chỉ nhận quà và thông tin cá nhân của họ. Trong trường hợp Dafabet không liên hệ được với người chơi thì quà tặng sẽ tự động được chuyển đổi thành tiền mặt và được cập nhật vào tài khoản của người chơi tại Dafabet.
  7. Dafabet sẽ chịu các khoản phí vận chuyển hàng hóa. Không bao gồm các khoản phí phát sinh khác.
  8. Tất cả các giải thưởng dựa vào nguồn hàng của nhà phân phối. Dafabet có quyền thay thế bằng 1 giải thưởng khác có cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng vật phẩm trên không có sẵn. Chúng có thể là điện thoại, máy tính bảng, laptop, và bộ sạc của một thương hiệu khác và/hoặc mẫu vật phẩm được thỏa thuận giữa người chơi và Ban Quản Trị của Dafabet.
   Giải Thưởng Tiền Thưởng Quy Đổi
   iPad Pro 12.000.000 VNĐ
  9. Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần.
   • Casino: Đặt cược tất cả các trò chơi tại Casino đều hợp lệ.
   • Ví Chung: Cược vào tất cả các trò tại Casino Trực Tuyến, Trò Chơi và Arcade đều hợp lệ, ngoại trừ:
    • Casino Trực Tuyến: Phòng Hồng Ngọc [PT] và Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
    • Trò Chơi: Các trò Slot của Playtech
    • Arcade: Tất cả các trò Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest, và Dragon Dozer
   • Poker: Có thể chơi các trò Casino sidegames.

MẢNH GHÉP DAFA

 1. Người chơi cần gửi Phiếu tham gia để chính thức đủ điều kiện cho khuyến mãi.
 2. Chỉ các hoạt động đặt cược trong thời gian khuyến mãi mới được tính cho Tiền Thưởng trong ngày tặng Thưởng tương ứng.
 3. Người chơi chỉ có thể kiếm tối đa 1 mảnh ghép/ngày.
 4. iền Thưởng tương ứng sẽ được tặng dựa trên số mảnh ghép kiếm được trong thời gian khuyến mãi. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ Năm và Chủ Nhật (GMT+8).
 5. Những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, Mobile Lite, Ứng Dụng, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino đều được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.

THƯỞNG DI ĐỘNG ĐẶC BIỆT

 1. Khuyến mãi này dành cho những người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino.
 2. Người chơi cần chơi các trò chơi tiêu biểu trên di động (bao gồm Trang di động, Ứng dụng di động, Mobile Lite) để đủ điều kiện nhận thưởng. Hoạt động chơi ở các nền tảng khác sẽ không được tính vào khuyến mãi.
 3. Người chơi cần đạt yêu cầu tổng cược tối thiểu ở các mức tại bất kỳ trò chơi tiêu biểu trong thời gian khuyến mãi để đủ điều kiện nhận tiền thưởng.
 4. Tiền Thưởng sẽ được tặng vào tài khoản Casino trong ngay tiếp theo (GMT+8) sau khi đạt yêu cầu của khuyến mãi.
 5. Yêu cầu đặt cược: 10x tiền thưởng, hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.

Giành điện thoại iPhone XS MAX hoặc ASUS ROG

 1. Người chơi cần tham gia và hoàn thành ít nhất 1 Ưu Đãi bất kỳ nào của khuyến mãi Giải Thưởng 2019 : Giải Trí Đẳng Cấp.
 2. Mỗi tuần khuyến mãi sẽ có 15 người chơi được chọn ngẫu nhiên và giành được điện thoại iPhone XS MAX hoặc ASUS ROG. (7 điện thoại ASUS ROG, 8 điện thoại iPhone XS MAX)
  Tuần Khuyến Mãi
  7 – 20/1/2019
  21/1– 3/2/2019
  4 – 17/2/2019
  18/2– 3/3/2019
  4 – 17/3/2019
  18 – 31/3/2019
 3. Người thắng giải sẽ được liên hệ trong ngày ghi trên bảng trên qua điện thoại và/hoặc email.
 4. Người thắng giải có 7 ngày để cung cấp thông tin địa chỉ nhận quà và thông tin cá nhân. Trong trường hợp Dafabet không thể liên hệ được với người chơi thì giải thưởng sẽ được tự động chuyển đổi thành Tiền Thưởng và được cập nhật vào tài khoản của người chơi tại Dafabet.
 5. Dafabet sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng và các phí vận chuyển liên quan. Không bao gồm các khoản phí phát sinh khác.
 6. Tất cả các giải thưởng dựa vào nguồn hàng của nhà phân phối. Dafabet có quyền thay thế bằng 1 giải thưởng khác có cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng vật phẩm trên không có sẵn. Chúng có thể là điện thoại, máy tính bảng, laptop, và bộ sạc của một thương hiệu khác và/hoặc mẫu vật phẩm được thỏa thuận giữa người chơi và Ban Quản Trị của Dafabet.
  Giải Thưởng Tiền Thưởng Quy Đổi
  Điện thoại ASUS ROG
  ZS600KL 128GB
  30.000.000 VNĐ
  iPhone Xs Max
  256GB
  40.000.000 VNĐ

THỨ SÁU MAY MẮN

 1. Ưu Đãi này hợp lệ cho tất cả người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino Trực Tuyến.
 2. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu đặt cược tối thiểu mỗi tuần tại bất kỳ phòng chơi Casino Trực Tuyến Tiêu Biểu nào.
 3. Phòng Chơi Tiêu Biểu: Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Lam Bảo Thạch [EBET], Phòng Hoàn Ngọc [GD], Phòng Trân Trâu [AB].
 4. Một tuần hợp lệ được tính từ thứ Hai đến thứ Năm, và tiền thưởng sẽ được cộng vào mỗi thứ Sáu của tuần khuyến mãi.
 5. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất trong tuần khuyến mãi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể tham gia các khuyến mãi của những tuần tiếp theo nếu người chơi hoàn thành bất kỳ các yêu cầu được đưa ra.

THƯỞNG DI ĐỘNG ĐẶC BIỆT TẠI CASINO TRỰC TUYẾN

 1. Ưu Đãi này hợp lệ cho tất cả người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino Trực Tuyến nào trên di động.
 2. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu được đề ra tại bất kỳ phòng chơi Casino Trực Tuyến Tiêu Biểu nào.
 3. Phòng Chơi Tiêu Biểu: Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Lam Bảo Thạch [EBET], Phòng Hoàn Ngọc [GD], Phòng Trân Trâu [AB].
 4. Hoàn Tiền được tính dựa trên tổng cược thua ròng của người chơi trên Casino Trực Tuyến di động vào thứ Sáu hàng tuần.
 5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản Casino Trực Tuyến của người chơi vào ngày hôm sau (GMT +8) sau khi đặt được yêu cầu của khuyến mãi.
 6. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất trong ngày khuyến mãi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể tham gia các khuyến mãi của những tuần tiếp theo nếu người chơi hoàn thành bất kỳ các yêu cầu được đưa ra.

TRÒ CHƠI TIỀN MẶT HUYỀN BÍ

 1. Khuyến mãi này sẽ diễn ra từ 7/1 – 31/3/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Người chơi cần cược tối thiểu 1.200.000 VNĐ tại trò chơi Tiêu Biểu trong các Tuần Khuyến Mãi và nhận Hoàn Tiền 1,25% lên tới 25 triệu VNĐ mỗi tuần.
  Yêu cầu cược
  tối thiểu
  Hoàn trả tối đa
  (1,25% lên tới 25 triệu VNĐ)
  1,200,000 VNĐ 25,000,000 VNĐ
 3. Tiền Thưởng Hoàn Trả sẽ được cập nhật sau khi mỗi tuần khuyến mãi kết thúc và sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày cập nhật.
  Thời Gian Ngày Cập Nhật
  7 – 13/1/2019 14/1/2019
  14 – 20/1/2019 21/1/2019
  21 – 27/1/2019 28/1/2019
  28/1 – 3/22019 4/2/2019
  4/2 – 10/2/2019 11/2/2019
  11/2 – 17/2/2019 18/2/2019
  18/2 –24/2/2019 25/2/2019
  25/2 – 3/3/2019 4/3/2019
  4/3 –10/3/2019 11/3/2019
  11 – 17/3/2019 18/3/2019
  18 – 24/3/2019 25/3/2019
  25 – 31/3/2019 1/4/2019
 4. Khuyến mãi này giới hạn một tài khoản cho mỗi người chơi, địa chỉ email, số tài khoản thanh toán và máy tính dùng chung. Tất cả người chơi sẽ bị kiểm tra trùng lặp thông tin.
 5. Dafabet Poker có quyền dừng hoặc thay đổi các chi tiết của chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước.
 6. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

NHIỆM VỤ NĂM MỚI

 1. Khuyến mãi này diễn ra từ 1/1 – 25/2/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Để tham gia khuyến mãi, người chơi phải đăng nhập và đăng ký tham gia tại thẻ missions để hoàn thành mỗi nhiệm vụ và nhận một lượt quay ở vòng quay tiền thưởng Silver Spinner.
  GIẢI THƯỞNG VÒNG
  QUAY SILVER SPINNER
  TỔNG THƯỞNG
  5€ Tiền Thưởng
  (Tỷ lệ nhả: 1€ cho mỗi 78 Điểm Tiền Mặt)
  50.000€
  1€ Vé Age of the Gods Twister 25.000€
  1€ Vé Twister Poker 20.000€
  1€ Vé General 20.000€
  0,50€ Vé Wild Twister 35.000€
 3. Người chơi có thể nhận thêm tiền thưởng bằng cách hoàn thành 4 nhiệm vụ mỗi ngày để nhận 1 lượt quay ở vòng quay tiền thưởng Gold Spinner.
  GIẢI THƯỞNG VÒNG
  QUAY GOLD SPINNER
  TỔNG THƯỞNG
  10€ Tiền Thưởng
  (Tỷ lệ nhả: 1€ cho mỗi 78 Điểm Tiền Mặt)
  3.000€
  300 Xu Vàng 1.500€
  5€ Vé Age of the Gods Twister 1.500€
  2€ Vé General 360.000€
 4. Thời gian thực hiện Nhiệm Vụ Mỗi Ngày: 01/01 – 25/02/2019 từ 07:00 SA – 06:59 SA (Giờ VN).
 5. Thứ Hai hàng tuần 07:00 SA – 06:59 SA thứ Hai của tuần tiếp theo, ngoại trừ tuần đầu tiên: 01/01/2019 07:00 SA –06/01/2019 – 06:59 SA. (Giờ VN)
 6. Vòng quay tiền thưởng sẽ xuất hiện từ 01/01/2019 07:00 SA –04/03/2019 07:00 SA. (Giờ VN)
 7. “5€ Age of the Gods Twister”, “1€ Age of the Gods Twister”, “1€ Twister Poker” & “0,50€ Vé Wild Twister” vé tham gia có thời hạn trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát hành.
 8. Tổng số lượt quay tối đa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày tại poker: 1 mỗi người chơi mỗi ngày.
 9. Tổng số lượt quay tối đa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi tuần tại poker: 1 mỗi người chơi mỗi tuần.
 10. Tất cả vé tham dự giải đấu và vé sẽ không thể hoàn trả lại, không thể chuyển cho người khác và không thể đổi thành tiền mặt.
 11. Tất cả tiền thưởng Tiền Mặt sẽ được quy đổi theo tỷ lệ: 1€ cho mỗi 78 Điểm Trạng Thái.
 12. Xu Vàng có thể chuyển thành Tiền Mặt ở thẻ “My Profile”.
 13. Để có thể chơi Dafabet Poker, người chơi cần từ 18+ tuổi và không bị cấm tham gia các hoạt động giải trí cá cược vì bất kỳ lý do nào.
 14. Dafabet Poker có quyền loại trừ những người chơi tham gia chương trình khuyến mãi có nhiều tài khoản.
 15. Dafabet Poker có quyền loại bỏ người chơi nếu có nghi ngờ hợp lý rằng sự thông đồng hoặc các chiến lược lạm dụng khác diễn ra. Người chơi phải tuân thủ các yêu cầu đủ điều kiện của các điều khoản và điều kiện này. Dafabet Poker có quyền giữ lại bất kỳ giải thưởng nào giành được bởi bất kỳ ai mà Dafabet Poker biết hoặc có căn cứ hợp lý để tin là không đủ điều kiện.
 16. Nhân viên, bất kỳ thành viên gia đình nào của nhân viên, của Dafabet Poker và các công ty liên kết, đại lý của họ hoặc của các công ty trong nhóm tương ứng của họ không được tham gia chương trình khuyến mãi này.
 17. Dafabet Poker có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ khuyến mãi này hoặc sửa đổi các điều khoản này: (i) mà không cần thông báo nếu thay đổi hoặc hủy bỏ là kết quả của bất kỳ thay đổi pháp lý hoặc quy định nào; hoặc (ii) vì bất kỳ lý do hợp lệ nào khác bằng cách thông báo trước cho bạn về thay đổi, miễn là thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ không có tác động bất lợi đối với những người chơi đã tham gia vào các nhiệm vụ theo khuyến mãi này; hoặc (iii) nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng Chương trình khuyến mãi không có khả năng được thực hiện theo quy định.
 18. Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và sẽ được hiểu theo luật pháp của Anh và bạn tuân theo thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Luân Đôn, Anh.
 19. Các điều khoản & điều kiện này bổ sung cho các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn cho trang web tham gia và bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi này, tất cả những người tham gia sẽ được coi là đã chấp nhận và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.
 20. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

PHẦN THƯỞNG BẤT NGỜ

 1. Khuyến mãi này diễn ra từ 4 – 31/3/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Để tham gia khuyến mãi, người chơi phải đăng nhập và đăng ký tham gia tại thẻ missions để hoàn thành mỗi nhiệm vụ mỗi tuần và giành phần thưởng.
 3. Nhiệm vụ mỗi ngày sẽ thay đổi mỗi tuần vào Chủ Nhật lúc 11:00 CH (Giờ VN). Người chơi cần đăng ký mỗi tuần để tham gia.
  NHIỆM VỤ MỖI NGÀY NHIỆM VỤ
  1 Tích lũy 188 điểm
  2 Tích lũy 288 điểm
  3 Tích lũy 388 điểm
  4 Tích lũy 488 điểm
  5 Tích lũy 588 điểm
 4. Người chơi có thể nhận vé Miễn Phí để tham gia giải mini tournament series mỗi tuần bằng cách hoàn thành 5 nhiệm vụ mỗi ngày.
  CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
  Thời gian: Mỗi Chủ Nhật lúc 08:00 CH (Giờ VN)
  Tên: Mini Tournament Series
  Tổng thưởng: 200€
  Số thành viên tối đa: 200
  Số thành viên tối thiểu để mở giải: 20
 5. Chỉ 20 người chơi đứng đầu từ mỗi giải đấu sẽ giành được tiền thưởng từ tổng thưởng 200€ tiền mặt mỗi tuần.
  HẠNG TIỀN THƯỞNG
  1 54,00$
  2 32,00$
  3 20,00$
  4 16,00$
  5 14,00$
  6 12,00$
  7 10,00$
  8 8,00$
  9 6,00$
  10 4,00$
  11-20 2,40$
 6. rong trường hợp người chơi không hoàn thành tất cả 5 nhiệm vụ trong tuần, người chơi cần đăng ký tham gia lại và hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày vào tuần tiếp theo.
 7. Tất cả phần thưởng và tiền thưởng sẽ được cập nhật tự động.
 8. Tất cả vé tham dự giải đấu và vé sẽ không thể hoàn trả lại, không thể chuyển cho người khác và không thể đổi thành tiền mặt.
 9. Dafabet Poker có quyền loại trừ những người chơi tham gia chương trình khuyến mãi có nhiều tài khoản.
 10. Dafabet Poker có quyền giữ lại bất kỳ giải thưởng nào giành được bởi bất kỳ ai mà Dafabet Poker biết hoặc có căn cứ hợp lý để tin là không đủ điều kiện.
 11. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

Hãy là 1 trong 90 Thành Viên may mắn trúng giải thưởng iPhone XS Max và Asus ROG khi tham gia bất kỳ Ưu Đãi nào của khuyến mãi Giải Thưởng 2019 Đẳng Cấp Giải Trí!

Asus ROG Phone and iPhone Xs Max
THƯỞNG NẠP LẦN ĐẦU

Scan mã QR code hoặc truy cập
dfthethao.com/vn
trên di động để vào trang di động!

Scan mã QR code hoặc truy cập
dfthethao.com/vn-ld
trên di động để vào trang di động!

Scan mã QR code hoặc truy cập
dfthethao.com/vn
trên di động để vào trang di động!

THƯỞNG DI ĐỘNG ĐẶC BIỆT
TẠI CASINO TRỰC TUYẾN

Chơi trên di động vào mỗi thứ Sáu và nhận Hoàn Tiền!

HOÀN TIỀN ĐỘC QUYỀN TRÊN DI ĐỘNG

Hoàn thành bất kỳ yêu cầu nào ở bảng bên dưới để nhận ưu đãi.

Lựa Chọn Lượt Chơi
Tối Thiểu
Hoàn Tiền
(dựa trên thua ròng)
Lựa Chọn 1 50 3% lên tới
1.000.000 VNĐ
Lựa Chọn 2 80 5% lên tới
3.400.000 VNĐ
Lựa Chọn 3 100 8% lên tơi
5.600.000 VNĐ

Quét mã QR này để chơi trên di động!

THỨ SÁU MAY MẮN

CHƠI NGAY

Hoàn thành các yêu cầu bên dưới để nhận ưu đãi.

Thời Gian Tổng Cược
Tối Thiểu
Tiền Thưởng
7 – 10/1 5.600.000 VNĐ 280.000 VNĐ
14 – 17/1 8.500.000 VNĐ 570.000 VNĐ
21 - 24/1 12.000.000 VNĐ 850.000 VNĐ
28 - 31/1 20.000.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ

THƯỞNG NẠP LẦN ĐẦU

THƯỞNG CHÀO MỪNG TẠI CASINO

Tham gia ngay và nhận Tiền Thưởng Chào Mừng lên tới 1.000.000 VNĐ!

MỞ TÀI KHOẢN

Cách Nhận Thưởng

 1. Nạp tiền lần đầu tối thiểu 200.000 VNĐ vào ví Casino ngay hôm nay bằng cách đăng nhập và nhấn nút “Ngân Hàng”.
 2. Để nhận Tiền thưởng chào mừng, bạn cần nhập Mã Khuyến Mãi tại Phiếu Nạp Tiền khi thực hiện nạp tiền lần đầu tiên.
  Mã Thưởng: CASFDBVN1M
 3. Tiền thưởng chào mừng 50% lên đến 1 triệu đồng sẽ tự động được cộng ngay khi khoản tiền nạp của bạn được cập nhật thành công.

*Điều Khoản & Điều Kiện được áp dụng

THƯỞNG CHÀO MỪNG TẠI VÍ CHUNG

Nạp tiền vào Ví Chung và nhận Thưởng Chào Mừng 100%!

Cách Nhận Thưởng

 1. Nạp Tiền vào Ví Chung Dafabet từ 1.300.000 VNĐ và chơi từ 2.300.000 VNĐ tại các Phòng Chơi Casino Trực Tuyến và Trò Chơi Tiêu Biểu trong cùng ngày.
  Yêu cầu
  Tiền nạp
  Lần đầu
  Yêu cầu
  Tổng Cược
  Tiền Thưởng
  1.300.000 VNĐ 2.300.000 VNĐ 100% lên đến
  1.500.000 VNĐ
  Casino Trực Tuyến
  Phòng Chơi
  Tiêu Biểu
  Trò Chơi
  Trò Chơi
  Tiêu Biểu
  Arcade
  Trò Chơi
  Tiêu Biểu
  Phòng Kim Cương [AG]
  Phòng Hổ Phách [SA]
  Phòng Lam Ngọc [EVO]
  Phòng Hoàng Ngọc [GD]
  Phòng Lam Bảo Thạch [eBet]
  Phòng Ngọc Bích [TGP]
  Phòng Trân Châu [AB]
  Phòng Lục Bảo Thạch [GPI]
  Skywind slot
  Voidbridge slot
  Tất cả trò chơi
 2. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung trong ngày tiếp theo!

*Điều Khoản & Điều Kiện được áp dụng

GÓI THƯỞNG KHỞI ĐẦU POKER

CÁCH NHẬN THƯỞNG?

 1. Gửi mẫu tham gia bên dưới để tham gia khuyến mãi.
 2. Tạo tài khoản Dafabet và đăng nhập vào phần mềm Dafabet Poker để nhận gói Thưởng sau:
  • 88$ Tiền Thưởng Nhả (tỷ lệ nhả thưởng: 188 status point cho 4$)
  • 240.000 VNĐ Tại casino sidegame (yêu cầu đặt cược 10x)
  • 120.000 VNĐ Thưởng Tiền Mặt
 3. Nạp tiền lần đầu tối thiểu 20 EUR tại Dafabet Poker để nhận một VÒNG QUAY MIỄN PHÍ tại vòng quay tiền thưởng với tổng giải thưởng trị giá hơn 150,000€!
  GIẢI THƯỞNG SỐ GIẢI THƯỞNG
  100€ Tiền Mặt 5
  500 Gold Coins 1,000
  10€ General Token 5,000
  10€ Tiền Thưởng Nhả
  (Tỷ lệ nhả thưởng: 1€ cho mỗi 100 Status Points kiếm được.)
  10,000
  Vé 1€ Age of the Gods Twister 10,000

THƯỞNG THÀNH VIÊN MỚI

Hãy trở thành một trong 100 Thành Viên Mới
Chiến Thắng iPad Pro!

MỞ TÀI KHOẢN NGAY

Cách Nhận Thưởng:

 1. Mở tài khoản Dafabet và bắt đầu nạp tiền.
 2. Bạn sẽ tích lũy 1 phiếu bốc thăm cho mỗi khoản nạp 3.500.000 VNĐ vào sản phẩm Casino/ Ví Chung/ Poker.
 3. Tích lũy thật nhiều phiếu bốc thăm trong Tuần Khuyến Mãi để có nhiều cơ hội chiến thắng giải thưởng iPad Pro trong Chương Trình Bốc Thăm mỗi tuần!
  Tuần Khuyến Mãi Thông Báo Người
  Chiến Thắng
  21 – 27/1 28/1
  28/1– 3/2 4/2
  4 – 10/2 11/2

*Tất cả ngày tháng ở trên thuộc về năm 2019

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN


ĐIỀU KHOẢN KHUYẾN MÃI CHUNG

 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng tiền thật tại Dafabet Casino.
 2. Người chơi chưa có lịch sử nạp tiền cần phải nạp tiền lần đầu và hoàn thành yêu cầu đặt cược 1 lần số tiền nạp để có thể rút tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng.
 3. Các khuyến mãi mỗi ngày có yêu cầu khác nhau. Vui lòng nhấn vào Điều khoản & Điều kiện để xem chi tiết đầy đủ những yêu cầu của ưu đãi.
 4. Những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, Mobile Lite, Ứng Dụng, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino đều được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.
 5. Tất cả Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần, hợp lệ ở:
  • Casino: tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
  • Casino Trực Tuyến: các Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Hoàng Ngọc [GD], Phòng Lam Bảo Thạch [eBet], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Chân Trâu [AB].
  • Games: Các Trò slot của Voidbridge & Skywind.
  • Arcade: Tất cả các Trò Arcade.
 6. Tất cả ngày tháng cụ thể được nêu trong trang này đều thuộc năm 2019 (GMT +8).
 7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 8. Dafabet có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 9. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet.
 10. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet được áp dụng.

THƯỞNG CHÀO MỪNG

 • Thưởng Chào Mừng Tại Casino
  1. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho thành viên Casino, sử dụng tiền tệ Việt Nam Đồng và thực hiện giao dịch nạp tiền hoặc chuyển quỹ lần đầu trong thời gian khuyến mãi.
  2. Người chơi phải nạp tiền tối thiểu 200.000 VNĐ vào Dafabet Casino để đủ điều kiện cho khuyến mãi. Số tiền nạp tích lũy từ nhiều lần giao dịch sẽ không được tính cho tiền thưởng. Chỉ giao dịch nạp tiền đầu tiên mới được tính cho ưu đãi.
  3. Người chơi phải nhập mã CASFDBVN1M vào ô Mã Khuyến Mãi trong Phiếu Nạp tiền tại Ngân Hàng. Trong trường hợp người chơi không nhập mã thưởng vào trang nạp tiền thì sẽ không thể nhận Thưởng Nạp Tiền Lần Đầu ngay lập tức.
  4. Người chơi nạp tiền lần đầu thành công sẽ được nhận thưởng ngay lập tức. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần và không thể kết hợp với tiền thưởng đăng ký khác.
  5. Tiền thưởng sẽ dựa trên số tiền nạp lần đầu của người chơi.
  6. Yêu cầu đặt cược: 15x (tiền nạp + tiền thưởng), hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.
 • Thưởng Chào Mừng Tại Ví Chung
  1. Khuyến mãi hợp lệ cho tất cả người chơi tại Dafabet chưa có lịch sử nạp tiền tại ví tiền chung (ngoại trừ người chơi sử dụng tiền tệ RUB và PLN).
  2. Đến trang Thu Ngân để nạp tiền hoặc chuyển quỹ vào “Ví Chung” để chơi bất kỳ sản phẩm nào thuộc Casino Trực Tuyến, Trò Chơi, Arcade.
  3. Người chơi cần nạp thành công vào Ví Chung ít nhất 1.300.000 VNĐ và chơi tại các phòng chơi Casino Trực Tuyến tiêu biểu và/hoặc các Trò Chơi tiêu biểu từ 2.300.000 VNĐ trong cùng một ngày để đủ điều kiện nhận Thưởng Chào Mừng.
  4. Mỗi người chơi chỉ nhận Gói thưởng Chào Mừng này một lần.
  5. Tiền Thưởng tại Ví Chung sẽ được cập nhật vào ngày tiếp theo (GMT+8).
  6. Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Đặt cược vào tất cả Dafabet Casino Trực Tuyến, Trò Chơi và Arcade đều hợp lệ ngoại trừ:
   • Casino Trực Tuyến: Phòng Hồng Ngọc [PT] & Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
   • Trò Chơi: Các Trò Slot của Playtech
   • Arcade: Tất cả Trò Chơi Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest và Dragon Dozer
  7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 • Thưởng Chào Mừng Tại Poker
  1. Khuyến mãi dành cho tất cả người chơi mới tạo tài khoản và nạp tiền lần đầu từ 1/10/2018.
  2. Người chơi phải gửi phiếu tham gia để tham gia khuyến mãi.
  3. Người chơi mới tạo tài khoản cần đăng nhập vào phần mềm Dafabet Poker để nhận gói Thưởng sau:
   • 88$ Tiền Thưởng Nhả (tỷ lệ nhả thưởng: 188 điểm trạng thái cho 4$)
   • 240.000 VNĐ Tại casino sidegame (với yêu cầu đặt cược 10x)
   • 120.000 VNĐ Thưởng Tiền Mặt
  4. Tiền Thưởng sẽ được tặng vào ngày tiếp theo và có hạn trong vòng 60 ngày kể từ ngày được tặng.
  5. 240.000 VNĐ Tại casino sidegame có yêu cầu đặt cược 10x hợp lệ ở tất cả các trò chơi.
  6. Người chơi nạp tiền lần đầu tối thiểu 20 EUR tại Dafabet Poker sẽ nhận một VÒNG QUAY MIỄN PHÍ tại vòng quay tiền thưởng với tổng giải thưởng trị giá hơn 150.000€.
  7. Vòng quay miễn phí sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản sau khi người chơi thực hiện thành công khoản nạp tiền lần đầu vào Dafabet Poker.
  8. Để người chơi mới tránh thua tất cả tiền, người chơi chỉ có thể tham gia các bàn chơi sau:
   • Fixed Limit với mức cược lên tới 0,05/0,1 EUR
   • No Limit hoặc Pot Limit với mức cược lên tới 0,02/0,04 EUR
   • Giải đấu với phí buy-in tới 1 EUR
  9. Giới hạn này sẽ được bỏ khi người chơi đạt ít nhất 200 điểm trạng thái (status point) hoặc nạp tiền lần đầu tối thiểu 20 EUR. Người chơi cần liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng sau khi nạp tiền thành công để bỏ giới hạn cược này.
  10. Người chơi sẽ không thể rút tiền nếu chưa hoàn thành các yêu cầu sau:
   • Người chơi cần nạp tiền lần đầu tối thiểu 20€ và hoàn thành yêu cầu đặt cược 1 lần tiền nạp.
   • Người chơi cần hoàn thành yêu cầu đặt cược của Tiền Thưởng 240.000 VNĐ tại Casino sidegame.
  11. Khuyến mãi này được giới hạn cho một tài khoản trên mỗi khách hàng, địa chỉ email, số tài khoản thanh toán và máy tính dùng chung. Tất cả người chơi sẽ bị kiểm tra trùng lặp.
  12. Dafabet Poker có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
  13. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.
 • Menangkan iPad Pro
  1. Khuyến mãi này dành riêng cho các thành viên VIP Đồng và chưa từng nạp tiền vào Casino, Ví Chung hoặc Poker. Người chơi không nhận trực tiếp lời mời tham gia khuyến mãi này sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Người chơi sẽ nhận được 1 phiếu bốc thăm cho mỗi khoản nạp 3.500.000 VNĐ tại Casino, Ví Chung hoặc Poker.
  3. Chỉ các khoản nạp tiền thành công trong thời gian từ Thứ Hai đến Chủ Nhật của mỗi Tuần Khuyến Mãi mới được tính đủ yêu cầu nhận phiếu bốc thăm.
  4. 100 người chơi sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên ở mỗi Tuần Khuyến Mãi để giành giải thưởng iPad Pro.
  5. Người chiến thắng sẽ được thông báo và liên lạc vào những ngày đã nêu trên thông qua điện thoại và / hoặc email.
  6. Người chiến thắng sẽ có 7 ngày để phản hồi với các thông tin chi tiết về địa chỉ nhận quà và thông tin cá nhân của họ. Trong trường hợp Dafabet không liên hệ được với người chơi thì quà tặng sẽ tự động được chuyển đổi thành tiền mặt và được cập nhật vào tài khoản của người chơi tại Dafabet.
  7. Dafabet sẽ chịu các khoản phí vận chuyển hàng hóa. Không bao gồm các khoản phí phát sinh khác.
  8. Tất cả các giải thưởng dựa vào nguồn hàng của nhà phân phối. Dafabet có quyền thay thế bằng 1 giải thưởng khác có cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng vật phẩm trên không có sẵn. Chúng có thể là điện thoại, máy tính bảng, laptop, và bộ sạc của một thương hiệu khác và/hoặc mẫu vật phẩm được thỏa thuận giữa người chơi và Ban Quản Trị của Dafabet.
   Giải Thưởng Tiền Thưởng Quy Đổi
   iPad Pro 12.000.000 VNĐ
  9. Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần.
   • Casino: Đặt cược tất cả các trò chơi tại Casino đều hợp lệ.
   • Ví Chung: Cược vào tất cả các trò tại Casino Trực Tuyến, Trò Chơi và Arcade đều hợp lệ, ngoại trừ:
    • Casino Trực Tuyến: Phòng Hồng Ngọc [PT] và Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
    • Trò Chơi: Các trò Slot của Playtech
    • Arcade: Tất cả các trò Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest, và Dragon Dozer
   • Poker: Có thể chơi các trò Casino sidegames.

MẢNH GHÉP DAFA

 1. Người chơi cần gửi Phiếu tham gia để chính thức đủ điều kiện cho khuyến mãi.
 2. Chỉ các hoạt động đặt cược trong thời gian khuyến mãi mới được tính cho Tiền Thưởng trong ngày tặng Thưởng tương ứng.
 3. Người chơi chỉ có thể kiếm tối đa 1 mảnh ghép/ngày.
 4. iền Thưởng tương ứng sẽ được tặng dựa trên số mảnh ghép kiếm được trong thời gian khuyến mãi. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ Năm và Chủ Nhật (GMT+8).
 5. Những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, Mobile Lite, Ứng Dụng, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino đều được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.

THƯỞNG DI ĐỘNG ĐẶC BIỆT

 1. Khuyến mãi này dành cho những người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino.
 2. Người chơi cần chơi các trò chơi tiêu biểu trên di động (bao gồm Trang di động, Ứng dụng di động, Mobile Lite) để đủ điều kiện nhận thưởng. Hoạt động chơi ở các nền tảng khác sẽ không được tính vào khuyến mãi.
 3. Người chơi cần đạt yêu cầu tổng cược tối thiểu ở các mức tại bất kỳ trò chơi tiêu biểu trong thời gian khuyến mãi để đủ điều kiện nhận tiền thưởng.
 4. Tiền Thưởng sẽ được tặng vào tài khoản Casino trong ngay tiếp theo (GMT+8) sau khi đạt yêu cầu của khuyến mãi.
 5. Yêu cầu đặt cược: 10x tiền thưởng, hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.

Giành điện thoại iPhone XS MAX hoặc ASUS ROG

 1. Người chơi cần tham gia và hoàn thành ít nhất 1 Ưu Đãi bất kỳ nào của khuyến mãi Giải Thưởng 2019 : Giải Trí Đẳng Cấp.
 2. Mỗi tuần khuyến mãi sẽ có 15 người chơi được chọn ngẫu nhiên và giành được điện thoại iPhone XS MAX hoặc ASUS ROG. (7 điện thoại ASUS ROG, 8 điện thoại iPhone XS MAX)
  Tuần Khuyến Mãi
  7 – 20/1/2019
  21/1– 3/2/2019
  4 – 17/2/2019
  18/2– 3/3/2019
  4 – 17/3/2019
  18 – 31/3/2019
 3. Người thắng giải sẽ được liên hệ trong ngày ghi trên bảng trên qua điện thoại và/hoặc email.
 4. Người thắng giải có 7 ngày để cung cấp thông tin địa chỉ nhận quà và thông tin cá nhân. Trong trường hợp Dafabet không thể liên hệ được với người chơi thì giải thưởng sẽ được tự động chuyển đổi thành Tiền Thưởng và được cập nhật vào tài khoản của người chơi tại Dafabet.
 5. Dafabet sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng và các phí vận chuyển liên quan. Không bao gồm các khoản phí phát sinh khác.
 6. Tất cả các giải thưởng dựa vào nguồn hàng của nhà phân phối. Dafabet có quyền thay thế bằng 1 giải thưởng khác có cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng vật phẩm trên không có sẵn. Chúng có thể là điện thoại, máy tính bảng, laptop, và bộ sạc của một thương hiệu khác và/hoặc mẫu vật phẩm được thỏa thuận giữa người chơi và Ban Quản Trị của Dafabet.
  Giải Thưởng Tiền Thưởng Quy Đổi
  Điện thoại ASUS ROG
  ZS600KL 128GB
  30.000.000 VNĐ
  iPhone Xs Max
  256GB
  40.000.000 VNĐ

THỨ SÁU MAY MẮN

 1. Ưu Đãi này hợp lệ cho tất cả người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino Trực Tuyến.
 2. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu đặt cược tối thiểu mỗi tuần tại bất kỳ phòng chơi Casino Trực Tuyến Tiêu Biểu nào.
 3. Phòng Chơi Tiêu Biểu: Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Lam Bảo Thạch [EBET], Phòng Hoàn Ngọc [GD], Phòng Trân Trâu [AB].
 4. Một tuần hợp lệ được tính từ thứ Hai đến thứ Năm, và tiền thưởng sẽ được cộng vào mỗi thứ Sáu của tuần khuyến mãi.
 5. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất trong tuần khuyến mãi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể tham gia các khuyến mãi của những tuần tiếp theo nếu người chơi hoàn thành bất kỳ các yêu cầu được đưa ra.

THƯỞNG DI ĐỘNG ĐẶC BIỆT TẠI CASINO TRỰC TUYẾN

 1. Ưu Đãi này hợp lệ cho tất cả người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino Trực Tuyến nào trên di động.
 2. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu được đề ra tại bất kỳ phòng chơi Casino Trực Tuyến Tiêu Biểu nào.
 3. Phòng Chơi Tiêu Biểu: Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Lam Bảo Thạch [EBET], Phòng Hoàn Ngọc [GD], Phòng Trân Trâu [AB].
 4. Hoàn Tiền được tính dựa trên tổng cược thua ròng của người chơi trên Casino Trực Tuyến di động vào thứ Sáu hàng tuần.
 5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản Casino Trực Tuyến của người chơi vào ngày hôm sau (GMT +8) sau khi đặt được yêu cầu của khuyến mãi.
 6. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất trong ngày khuyến mãi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể tham gia các khuyến mãi của những tuần tiếp theo nếu người chơi hoàn thành bất kỳ các yêu cầu được đưa ra.

TRÒ CHƠI TIỀN MẶT HUYỀN BÍ

 1. Khuyến mãi này sẽ diễn ra từ 7/1 – 31/3/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Người chơi cần cược tối thiểu 1.200.000 VNĐ tại trò chơi Tiêu Biểu trong các Tuần Khuyến Mãi và nhận Hoàn Tiền 1,25% lên tới 25 triệu VNĐ mỗi tuần.
  Yêu cầu cược
  tối thiểu
  Hoàn trả tối đa
  (1,25% lên tới 25 triệu VNĐ)
  1,200,000 VNĐ 25,000,000 VNĐ
 3. Tiền Thưởng Hoàn Trả sẽ được cập nhật sau khi mỗi tuần khuyến mãi kết thúc và sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày cập nhật.
  Thời Gian Ngày Cập Nhật
  7 – 13/1/2019 14/1/2019
  14 – 20/1/2019 21/1/2019
  21 – 27/1/2019 28/1/2019
  28/1 – 3/22019 4/2/2019
  4/2 – 10/2/2019 11/2/2019
  11/2 – 17/2/2019 18/2/2019
  18/2 –24/2/2019 25/2/2019
  25/2 – 3/3/2019 4/3/2019
  4/3 –10/3/2019 11/3/2019
  11 – 17/3/2019 18/3/2019
  18 – 24/3/2019 25/3/2019
  25 – 31/3/2019 1/4/2019
 4. Khuyến mãi này giới hạn một tài khoản cho mỗi người chơi, địa chỉ email, số tài khoản thanh toán và máy tính dùng chung. Tất cả người chơi sẽ bị kiểm tra trùng lặp thông tin.
 5. Dafabet Poker có quyền dừng hoặc thay đổi các chi tiết của chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước.
 6. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

NHIỆM VỤ NĂM MỚI

 1. Khuyến mãi này diễn ra từ 1/1 – 25/2/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Để tham gia khuyến mãi, người chơi phải đăng nhập và đăng ký tham gia tại thẻ missions để hoàn thành mỗi nhiệm vụ và nhận một lượt quay ở vòng quay tiền thưởng Silver Spinner.
  GIẢI THƯỞNG VÒNG
  QUAY SILVER SPINNER
  TỔNG THƯỞNG
  5€ Tiền Thưởng
  (Tỷ lệ nhả: 1€ cho mỗi 78 Điểm Tiền Mặt)
  50.000€
  1€ Vé Age of the Gods Twister 25.000€
  1€ Vé Twister Poker 20.000€
  1€ Vé General 20.000€
  0,50€ Vé Wild Twister 35.000€
 3. Người chơi có thể nhận thêm tiền thưởng bằng cách hoàn thành 4 nhiệm vụ mỗi ngày để nhận 1 lượt quay ở vòng quay tiền thưởng Gold Spinner.
  GIẢI THƯỞNG VÒNG
  QUAY GOLD SPINNER
  TỔNG THƯỞNG
  10€ Tiền Thưởng
  (Tỷ lệ nhả: 1€ cho mỗi 78 Điểm Tiền Mặt)
  3.000€
  300 Xu Vàng 1.500€
  5€ Vé Age of the Gods Twister 1.500€
  2€ Vé General 360.000€
 4. Thời gian thực hiện Nhiệm Vụ Mỗi Ngày: 01/01 – 25/02/2019 từ 07:00 SA – 06:59 SA (Giờ VN).
 5. Thứ Hai hàng tuần 07:00 SA – 06:59 SA thứ Hai của tuần tiếp theo, ngoại trừ tuần đầu tiên: 01/01/2019 07:00 SA –06/01/2019 – 06:59 SA. (Giờ VN)
 6. Vòng quay tiền thưởng sẽ xuất hiện từ 01/01/2019 07:00 SA –04/03/2019 07:00 SA. (Giờ VN)
 7. “5€ Age of the Gods Twister”, “1€ Age of the Gods Twister”, “1€ Twister Poker” & “0,50€ Vé Wild Twister” vé tham gia có thời hạn trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát hành.
 8. Tổng số lượt quay tối đa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày tại poker: 1 mỗi người chơi mỗi ngày.
 9. Tổng số lượt quay tối đa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi tuần tại poker: 1 mỗi người chơi mỗi tuần.
 10. Tất cả vé tham dự giải đấu và vé sẽ không thể hoàn trả lại, không thể chuyển cho người khác và không thể đổi thành tiền mặt.
 11. Tất cả tiền thưởng Tiền Mặt sẽ được quy đổi theo tỷ lệ: 1€ cho mỗi 78 Điểm Trạng Thái.
 12. Xu Vàng có thể chuyển thành Tiền Mặt ở thẻ “My Profile”.
 13. Để có thể chơi Dafabet Poker, người chơi cần từ 18+ tuổi và không bị cấm tham gia các hoạt động giải trí cá cược vì bất kỳ lý do nào.
 14. Dafabet Poker có quyền loại trừ những người chơi tham gia chương trình khuyến mãi có nhiều tài khoản.
 15. Dafabet Poker có quyền loại bỏ người chơi nếu có nghi ngờ hợp lý rằng sự thông đồng hoặc các chiến lược lạm dụng khác diễn ra. Người chơi phải tuân thủ các yêu cầu đủ điều kiện của các điều khoản và điều kiện này. Dafabet Poker có quyền giữ lại bất kỳ giải thưởng nào giành được bởi bất kỳ ai mà Dafabet Poker biết hoặc có căn cứ hợp lý để tin là không đủ điều kiện.
 16. Nhân viên, bất kỳ thành viên gia đình nào của nhân viên, của Dafabet Poker và các công ty liên kết, đại lý của họ hoặc của các công ty trong nhóm tương ứng của họ không được tham gia chương trình khuyến mãi này.
 17. Dafabet Poker có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ khuyến mãi này hoặc sửa đổi các điều khoản này: (i) mà không cần thông báo nếu thay đổi hoặc hủy bỏ là kết quả của bất kỳ thay đổi pháp lý hoặc quy định nào; hoặc (ii) vì bất kỳ lý do hợp lệ nào khác bằng cách thông báo trước cho bạn về thay đổi, miễn là thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ không có tác động bất lợi đối với những người chơi đã tham gia vào các nhiệm vụ theo khuyến mãi này; hoặc (iii) nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng Chương trình khuyến mãi không có khả năng được thực hiện theo quy định.
 18. Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và sẽ được hiểu theo luật pháp của Anh và bạn tuân theo thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Luân Đôn, Anh.
 19. Các điều khoản & điều kiện này bổ sung cho các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn cho trang web tham gia và bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi này, tất cả những người tham gia sẽ được coi là đã chấp nhận và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.
 20. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

PHẦN THƯỞNG BẤT NGỜ

 1. Khuyến mãi này diễn ra từ 4 – 31/3/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Để tham gia khuyến mãi, người chơi phải đăng nhập và đăng ký tham gia tại thẻ missions để hoàn thành mỗi nhiệm vụ mỗi tuần và giành phần thưởng.
 3. Nhiệm vụ mỗi ngày sẽ thay đổi mỗi tuần vào Chủ Nhật lúc 11:00 CH (Giờ VN). Người chơi cần đăng ký mỗi tuần để tham gia.
  NHIỆM VỤ MỖI NGÀY NHIỆM VỤ
  1 Tích lũy 188 điểm
  2 Tích lũy 288 điểm
  3 Tích lũy 388 điểm
  4 Tích lũy 488 điểm
  5 Tích lũy 588 điểm
 4. Người chơi có thể nhận vé Miễn Phí để tham gia giải mini tournament series mỗi tuần bằng cách hoàn thành 5 nhiệm vụ mỗi ngày.
  CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
  Thời gian: Mỗi Chủ Nhật lúc 08:00 CH (Giờ VN)
  Tên: Mini Tournament Series
  Tổng thưởng: 200€
  Số thành viên tối đa: 200
  Số thành viên tối thiểu để mở giải: 20
 5. Chỉ 20 người chơi đứng đầu từ mỗi giải đấu sẽ giành được tiền thưởng từ tổng thưởng 200€ tiền mặt mỗi tuần.
  HẠNG TIỀN THƯỞNG
  1 54,00$
  2 32,00$
  3 20,00$
  4 16,00$
  5 14,00$
  6 12,00$
  7 10,00$
  8 8,00$
  9 6,00$
  10 4,00$
  11-20 2,40$
 6. rong trường hợp người chơi không hoàn thành tất cả 5 nhiệm vụ trong tuần, người chơi cần đăng ký tham gia lại và hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày vào tuần tiếp theo.
 7. Tất cả phần thưởng và tiền thưởng sẽ được cập nhật tự động.
 8. Tất cả vé tham dự giải đấu và vé sẽ không thể hoàn trả lại, không thể chuyển cho người khác và không thể đổi thành tiền mặt.
 9. Dafabet Poker có quyền loại trừ những người chơi tham gia chương trình khuyến mãi có nhiều tài khoản.
 10. Dafabet Poker có quyền giữ lại bất kỳ giải thưởng nào giành được bởi bất kỳ ai mà Dafabet Poker biết hoặc có căn cứ hợp lý để tin là không đủ điều kiện.
 11. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN


ĐIỀU KHOẢN KHUYẾN MÃI CHUNG

 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng tiền thật tại Dafabet Casino.
 2. Người chơi chưa có lịch sử nạp tiền cần phải nạp tiền lần đầu và hoàn thành yêu cầu đặt cược 1 lần số tiền nạp để có thể rút tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng.
 3. Các khuyến mãi mỗi ngày có yêu cầu khác nhau. Vui lòng nhấn vào Điều khoản & Điều kiện để xem chi tiết đầy đủ những yêu cầu của ưu đãi.
 4. Những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, Mobile Lite, Ứng Dụng, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino đều được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.
 5. Tất cả Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần, hợp lệ ở:
  • Casino: tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
  • Casino Trực Tuyến: các Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Hoàng Ngọc [GD], Phòng Lam Bảo Thạch [eBet], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Chân Trâu [AB].
  • Games: Các Trò slot của Voidbridge & Skywind.
  • Arcade: Tất cả các Trò Arcade.
 6. Tất cả ngày tháng cụ thể được nêu trong trang này đều thuộc năm 2019 (GMT +8).
 7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 8. Dafabet có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 9. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet.
 10. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet được áp dụng.

THƯỞNG CHÀO MỪNG

 • Thưởng Chào Mừng Tại Casino
  1. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho thành viên Casino, sử dụng tiền tệ Việt Nam Đồng và thực hiện giao dịch nạp tiền hoặc chuyển quỹ lần đầu trong thời gian khuyến mãi.
  2. Người chơi phải nạp tiền tối thiểu 200.000 VNĐ vào Dafabet Casino để đủ điều kiện cho khuyến mãi. Số tiền nạp tích lũy từ nhiều lần giao dịch sẽ không được tính cho tiền thưởng. Chỉ giao dịch nạp tiền đầu tiên mới được tính cho ưu đãi.
  3. Người chơi phải nhập mã CASFDBVN1M vào ô Mã Khuyến Mãi trong Phiếu Nạp tiền tại Ngân Hàng. Trong trường hợp người chơi không nhập mã thưởng vào trang nạp tiền thì sẽ không thể nhận Thưởng Nạp Tiền Lần Đầu ngay lập tức.
  4. Người chơi nạp tiền lần đầu thành công sẽ được nhận thưởng ngay lập tức. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần và không thể kết hợp với tiền thưởng đăng ký khác.
  5. Tiền thưởng sẽ dựa trên số tiền nạp lần đầu của người chơi.
  6. Yêu cầu đặt cược: 15x (tiền nạp + tiền thưởng), hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.
 • Thưởng Chào Mừng Tại Ví Chung
  1. Khuyến mãi hợp lệ cho tất cả người chơi tại Dafabet chưa có lịch sử nạp tiền tại ví tiền chung (ngoại trừ người chơi sử dụng tiền tệ RUB và PLN).
  2. Đến trang Thu Ngân để nạp tiền hoặc chuyển quỹ vào “Ví Chung” để chơi bất kỳ sản phẩm nào thuộc Casino Trực Tuyến, Trò Chơi, Arcade.
  3. Người chơi cần nạp thành công vào Ví Chung ít nhất 1.300.000 VNĐ và chơi tại các phòng chơi Casino Trực Tuyến tiêu biểu và/hoặc các Trò Chơi tiêu biểu từ 2.300.000 VNĐ trong cùng một ngày để đủ điều kiện nhận Thưởng Chào Mừng.
  4. Mỗi người chơi chỉ nhận Gói thưởng Chào Mừng này một lần.
  5. Tiền Thưởng tại Ví Chung sẽ được cập nhật vào ngày tiếp theo (GMT+8).
  6. Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Đặt cược vào tất cả Dafabet Casino Trực Tuyến, Trò Chơi và Arcade đều hợp lệ ngoại trừ:
   • Casino Trực Tuyến: Phòng Hồng Ngọc [PT] & Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
   • Trò Chơi: Các Trò Slot của Playtech
   • Arcade: Tất cả Trò Chơi Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest và Dragon Dozer
  7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 • Thưởng Chào Mừng Tại Poker
  1. Khuyến mãi dành cho tất cả người chơi mới tạo tài khoản và nạp tiền lần đầu từ 1/10/2018.
  2. Người chơi phải gửi phiếu tham gia để tham gia khuyến mãi.
  3. Người chơi mới tạo tài khoản cần đăng nhập vào phần mềm Dafabet Poker để nhận gói Thưởng sau:
   • 88$ Tiền Thưởng Nhả (tỷ lệ nhả thưởng: 188 điểm trạng thái cho 4$)
   • 240.000 VNĐ Tại casino sidegame (với yêu cầu đặt cược 10x)
   • 120.000 VNĐ Thưởng Tiền Mặt
  4. Tiền Thưởng sẽ được tặng vào ngày tiếp theo và có hạn trong vòng 60 ngày kể từ ngày được tặng.
  5. 240.000 VNĐ Tại casino sidegame có yêu cầu đặt cược 10x hợp lệ ở tất cả các trò chơi.
  6. Người chơi nạp tiền lần đầu tối thiểu 20 EUR tại Dafabet Poker sẽ nhận một VÒNG QUAY MIỄN PHÍ tại vòng quay tiền thưởng với tổng giải thưởng trị giá hơn 150.000€.
  7. Vòng quay miễn phí sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản sau khi người chơi thực hiện thành công khoản nạp tiền lần đầu vào Dafabet Poker.
  8. Để người chơi mới tránh thua tất cả tiền, người chơi chỉ có thể tham gia các bàn chơi sau:
   • Fixed Limit với mức cược lên tới 0,05/0,1 EUR
   • No Limit hoặc Pot Limit với mức cược lên tới 0,02/0,04 EUR
   • Giải đấu với phí buy-in tới 1 EUR
  9. Giới hạn này sẽ được bỏ khi người chơi đạt ít nhất 200 điểm trạng thái (status point) hoặc nạp tiền lần đầu tối thiểu 20 EUR. Người chơi cần liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng sau khi nạp tiền thành công để bỏ giới hạn cược này.
  10. Người chơi sẽ không thể rút tiền nếu chưa hoàn thành các yêu cầu sau:
   • Người chơi cần nạp tiền lần đầu tối thiểu 20€ và hoàn thành yêu cầu đặt cược 1 lần tiền nạp.
   • Người chơi cần hoàn thành yêu cầu đặt cược của Tiền Thưởng 240.000 VNĐ tại Casino sidegame.
  11. Khuyến mãi này được giới hạn cho một tài khoản trên mỗi khách hàng, địa chỉ email, số tài khoản thanh toán và máy tính dùng chung. Tất cả người chơi sẽ bị kiểm tra trùng lặp.
  12. Dafabet Poker có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
  13. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.
 • Menangkan iPad Pro
  1. Khuyến mãi này dành riêng cho các thành viên VIP Đồng và chưa từng nạp tiền vào Casino, Ví Chung hoặc Poker. Người chơi không nhận trực tiếp lời mời tham gia khuyến mãi này sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Người chơi sẽ nhận được 1 phiếu bốc thăm cho mỗi khoản nạp 3.500.000 VNĐ tại Casino, Ví Chung hoặc Poker.
  3. Chỉ các khoản nạp tiền thành công trong thời gian từ Thứ Hai đến Chủ Nhật của mỗi Tuần Khuyến Mãi mới được tính đủ yêu cầu nhận phiếu bốc thăm.
  4. 100 người chơi sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên ở mỗi Tuần Khuyến Mãi để giành giải thưởng iPad Pro.
  5. Người chiến thắng sẽ được thông báo và liên lạc vào những ngày đã nêu trên thông qua điện thoại và / hoặc email.
  6. Người chiến thắng sẽ có 7 ngày để phản hồi với các thông tin chi tiết về địa chỉ nhận quà và thông tin cá nhân của họ. Trong trường hợp Dafabet không liên hệ được với người chơi thì quà tặng sẽ tự động được chuyển đổi thành tiền mặt và được cập nhật vào tài khoản của người chơi tại Dafabet.
  7. Dafabet sẽ chịu các khoản phí vận chuyển hàng hóa. Không bao gồm các khoản phí phát sinh khác.
  8. Tất cả các giải thưởng dựa vào nguồn hàng của nhà phân phối. Dafabet có quyền thay thế bằng 1 giải thưởng khác có cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng vật phẩm trên không có sẵn. Chúng có thể là điện thoại, máy tính bảng, laptop, và bộ sạc của một thương hiệu khác và/hoặc mẫu vật phẩm được thỏa thuận giữa người chơi và Ban Quản Trị của Dafabet.
   Giải Thưởng Tiền Thưởng Quy Đổi
   iPad Pro 12.000.000 VNĐ
  9. Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần.
   • Casino: Đặt cược tất cả các trò chơi tại Casino đều hợp lệ.
   • Ví Chung: Cược vào tất cả các trò tại Casino Trực Tuyến, Trò Chơi và Arcade đều hợp lệ, ngoại trừ:
    • Casino Trực Tuyến: Phòng Hồng Ngọc [PT] và Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
    • Trò Chơi: Các trò Slot của Playtech
    • Arcade: Tất cả các trò Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest, và Dragon Dozer
   • Poker: Có thể chơi các trò Casino sidegames.

MẢNH GHÉP DAFA

 1. Người chơi cần gửi Phiếu tham gia để chính thức đủ điều kiện cho khuyến mãi.
 2. Chỉ các hoạt động đặt cược trong thời gian khuyến mãi mới được tính cho Tiền Thưởng trong ngày tặng Thưởng tương ứng.
 3. Người chơi chỉ có thể kiếm tối đa 1 mảnh ghép/ngày.
 4. iền Thưởng tương ứng sẽ được tặng dựa trên số mảnh ghép kiếm được trong thời gian khuyến mãi. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ Năm và Chủ Nhật (GMT+8).
 5. Những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, Mobile Lite, Ứng Dụng, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino đều được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.

THƯỞNG DI ĐỘNG ĐẶC BIỆT

 1. Khuyến mãi này dành cho những người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino.
 2. Người chơi cần chơi các trò chơi tiêu biểu trên di động (bao gồm Trang di động, Ứng dụng di động, Mobile Lite) để đủ điều kiện nhận thưởng. Hoạt động chơi ở các nền tảng khác sẽ không được tính vào khuyến mãi.
 3. Người chơi cần đạt yêu cầu tổng cược tối thiểu ở các mức tại bất kỳ trò chơi tiêu biểu trong thời gian khuyến mãi để đủ điều kiện nhận tiền thưởng.
 4. Tiền Thưởng sẽ được tặng vào tài khoản Casino trong ngay tiếp theo (GMT+8) sau khi đạt yêu cầu của khuyến mãi.
 5. Yêu cầu đặt cược: 10x tiền thưởng, hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.

Giành điện thoại iPhone XS MAX hoặc ASUS ROG

 1. Người chơi cần tham gia và hoàn thành ít nhất 1 Ưu Đãi bất kỳ nào của khuyến mãi Giải Thưởng 2019 : Giải Trí Đẳng Cấp.
 2. Mỗi tuần khuyến mãi sẽ có 15 người chơi được chọn ngẫu nhiên và giành được điện thoại iPhone XS MAX hoặc ASUS ROG. (7 điện thoại ASUS ROG, 8 điện thoại iPhone XS MAX)
  Tuần Khuyến Mãi
  7 – 20/1/2019
  21/1– 3/2/2019
  4 – 17/2/2019
  18/2– 3/3/2019
  4 – 17/3/2019
  18 – 31/3/2019
 3. Người thắng giải sẽ được liên hệ trong ngày ghi trên bảng trên qua điện thoại và/hoặc email.
 4. Người thắng giải có 7 ngày để cung cấp thông tin địa chỉ nhận quà và thông tin cá nhân. Trong trường hợp Dafabet không thể liên hệ được với người chơi thì giải thưởng sẽ được tự động chuyển đổi thành Tiền Thưởng và được cập nhật vào tài khoản của người chơi tại Dafabet.
 5. Dafabet sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng và các phí vận chuyển liên quan. Không bao gồm các khoản phí phát sinh khác.
 6. Tất cả các giải thưởng dựa vào nguồn hàng của nhà phân phối. Dafabet có quyền thay thế bằng 1 giải thưởng khác có cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng vật phẩm trên không có sẵn. Chúng có thể là điện thoại, máy tính bảng, laptop, và bộ sạc của một thương hiệu khác và/hoặc mẫu vật phẩm được thỏa thuận giữa người chơi và Ban Quản Trị của Dafabet.
  Giải Thưởng Tiền Thưởng Quy Đổi
  Điện thoại ASUS ROG
  ZS600KL 128GB
  30.000.000 VNĐ
  iPhone Xs Max
  256GB
  40.000.000 VNĐ

THỨ SÁU MAY MẮN

 1. Ưu Đãi này hợp lệ cho tất cả người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino Trực Tuyến.
 2. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu đặt cược tối thiểu mỗi tuần tại bất kỳ phòng chơi Casino Trực Tuyến Tiêu Biểu nào.
 3. Phòng Chơi Tiêu Biểu: Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Lam Bảo Thạch [EBET], Phòng Hoàn Ngọc [GD], Phòng Trân Trâu [AB].
 4. Một tuần hợp lệ được tính từ thứ Hai đến thứ Năm, và tiền thưởng sẽ được cộng vào mỗi thứ Sáu của tuần khuyến mãi.
 5. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất trong tuần khuyến mãi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể tham gia các khuyến mãi của những tuần tiếp theo nếu người chơi hoàn thành bất kỳ các yêu cầu được đưa ra.

THƯỞNG DI ĐỘNG ĐẶC BIỆT TẠI CASINO TRỰC TUYẾN

 1. Ưu Đãi này hợp lệ cho tất cả người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino Trực Tuyến nào trên di động.
 2. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu được đề ra tại bất kỳ phòng chơi Casino Trực Tuyến Tiêu Biểu nào.
 3. Phòng Chơi Tiêu Biểu: Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Lam Bảo Thạch [EBET], Phòng Hoàn Ngọc [GD], Phòng Trân Trâu [AB].
 4. Hoàn Tiền được tính dựa trên tổng cược thua ròng của người chơi trên Casino Trực Tuyến di động vào thứ Sáu hàng tuần.
 5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản Casino Trực Tuyến của người chơi vào ngày hôm sau (GMT +8) sau khi đặt được yêu cầu của khuyến mãi.
 6. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất trong ngày khuyến mãi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể tham gia các khuyến mãi của những tuần tiếp theo nếu người chơi hoàn thành bất kỳ các yêu cầu được đưa ra.

TRÒ CHƠI TIỀN MẶT HUYỀN BÍ

 1. Khuyến mãi này sẽ diễn ra từ 7/1 – 31/3/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Người chơi cần cược tối thiểu 1.200.000 VNĐ tại trò chơi Tiêu Biểu trong các Tuần Khuyến Mãi và nhận Hoàn Tiền 1,25% lên tới 25 triệu VNĐ mỗi tuần.
  Yêu cầu cược
  tối thiểu
  Hoàn trả tối đa
  (1,25% lên tới 25 triệu VNĐ)
  1,200,000 VNĐ 25,000,000 VNĐ
 3. Tiền Thưởng Hoàn Trả sẽ được cập nhật sau khi mỗi tuần khuyến mãi kết thúc và sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày cập nhật.
  Thời Gian Ngày Cập Nhật
  7 – 13/1/2019 14/1/2019
  14 – 20/1/2019 21/1/2019
  21 – 27/1/2019 28/1/2019
  28/1 – 3/22019 4/2/2019
  4/2 – 10/2/2019 11/2/2019
  11/2 – 17/2/2019 18/2/2019
  18/2 –24/2/2019 25/2/2019
  25/2 – 3/3/2019 4/3/2019
  4/3 –10/3/2019 11/3/2019
  11 – 17/3/2019 18/3/2019
  18 – 24/3/2019 25/3/2019
  25 – 31/3/2019 1/4/2019
 4. Khuyến mãi này giới hạn một tài khoản cho mỗi người chơi, địa chỉ email, số tài khoản thanh toán và máy tính dùng chung. Tất cả người chơi sẽ bị kiểm tra trùng lặp thông tin.
 5. Dafabet Poker có quyền dừng hoặc thay đổi các chi tiết của chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước.
 6. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

NHIỆM VỤ NĂM MỚI

 1. Khuyến mãi này diễn ra từ 1/1 – 25/2/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Để tham gia khuyến mãi, người chơi phải đăng nhập và đăng ký tham gia tại thẻ missions để hoàn thành mỗi nhiệm vụ và nhận một lượt quay ở vòng quay tiền thưởng Silver Spinner.
  GIẢI THƯỞNG VÒNG
  QUAY SILVER SPINNER
  TỔNG THƯỞNG
  5€ Tiền Thưởng
  (Tỷ lệ nhả: 1€ cho mỗi 78 Điểm Tiền Mặt)
  50.000€
  1€ Vé Age of the Gods Twister 25.000€
  1€ Vé Twister Poker 20.000€
  1€ Vé General 20.000€
  0,50€ Vé Wild Twister 35.000€
 3. Người chơi có thể nhận thêm tiền thưởng bằng cách hoàn thành 4 nhiệm vụ mỗi ngày để nhận 1 lượt quay ở vòng quay tiền thưởng Gold Spinner.
  GIẢI THƯỞNG VÒNG
  QUAY GOLD SPINNER
  TỔNG THƯỞNG
  10€ Tiền Thưởng
  (Tỷ lệ nhả: 1€ cho mỗi 78 Điểm Tiền Mặt)
  3.000€
  300 Xu Vàng 1.500€
  5€ Vé Age of the Gods Twister 1.500€
  2€ Vé General 360.000€
 4. Thời gian thực hiện Nhiệm Vụ Mỗi Ngày: 01/01 – 25/02/2019 từ 07:00 SA – 06:59 SA (Giờ VN).
 5. Thứ Hai hàng tuần 07:00 SA – 06:59 SA thứ Hai của tuần tiếp theo, ngoại trừ tuần đầu tiên: 01/01/2019 07:00 SA –06/01/2019 – 06:59 SA. (Giờ VN)
 6. Vòng quay tiền thưởng sẽ xuất hiện từ 01/01/2019 07:00 SA –04/03/2019 07:00 SA. (Giờ VN)
 7. “5€ Age of the Gods Twister”, “1€ Age of the Gods Twister”, “1€ Twister Poker” & “0,50€ Vé Wild Twister” vé tham gia có thời hạn trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát hành.
 8. Tổng số lượt quay tối đa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày tại poker: 1 mỗi người chơi mỗi ngày.
 9. Tổng số lượt quay tối đa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi tuần tại poker: 1 mỗi người chơi mỗi tuần.
 10. Tất cả vé tham dự giải đấu và vé sẽ không thể hoàn trả lại, không thể chuyển cho người khác và không thể đổi thành tiền mặt.
 11. Tất cả tiền thưởng Tiền Mặt sẽ được quy đổi theo tỷ lệ: 1€ cho mỗi 78 Điểm Trạng Thái.
 12. Xu Vàng có thể chuyển thành Tiền Mặt ở thẻ “My Profile”.
 13. Để có thể chơi Dafabet Poker, người chơi cần từ 18+ tuổi và không bị cấm tham gia các hoạt động giải trí cá cược vì bất kỳ lý do nào.
 14. Dafabet Poker có quyền loại trừ những người chơi tham gia chương trình khuyến mãi có nhiều tài khoản.
 15. Dafabet Poker có quyền loại bỏ người chơi nếu có nghi ngờ hợp lý rằng sự thông đồng hoặc các chiến lược lạm dụng khác diễn ra. Người chơi phải tuân thủ các yêu cầu đủ điều kiện của các điều khoản và điều kiện này. Dafabet Poker có quyền giữ lại bất kỳ giải thưởng nào giành được bởi bất kỳ ai mà Dafabet Poker biết hoặc có căn cứ hợp lý để tin là không đủ điều kiện.
 16. Nhân viên, bất kỳ thành viên gia đình nào của nhân viên, của Dafabet Poker và các công ty liên kết, đại lý của họ hoặc của các công ty trong nhóm tương ứng của họ không được tham gia chương trình khuyến mãi này.
 17. Dafabet Poker có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ khuyến mãi này hoặc sửa đổi các điều khoản này: (i) mà không cần thông báo nếu thay đổi hoặc hủy bỏ là kết quả của bất kỳ thay đổi pháp lý hoặc quy định nào; hoặc (ii) vì bất kỳ lý do hợp lệ nào khác bằng cách thông báo trước cho bạn về thay đổi, miễn là thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ không có tác động bất lợi đối với những người chơi đã tham gia vào các nhiệm vụ theo khuyến mãi này; hoặc (iii) nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng Chương trình khuyến mãi không có khả năng được thực hiện theo quy định.
 18. Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và sẽ được hiểu theo luật pháp của Anh và bạn tuân theo thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Luân Đôn, Anh.
 19. Các điều khoản & điều kiện này bổ sung cho các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn cho trang web tham gia và bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi này, tất cả những người tham gia sẽ được coi là đã chấp nhận và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.
 20. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

PHẦN THƯỞNG BẤT NGỜ

 1. Khuyến mãi này diễn ra từ 4 – 31/3/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Để tham gia khuyến mãi, người chơi phải đăng nhập và đăng ký tham gia tại thẻ missions để hoàn thành mỗi nhiệm vụ mỗi tuần và giành phần thưởng.
 3. Nhiệm vụ mỗi ngày sẽ thay đổi mỗi tuần vào Chủ Nhật lúc 11:00 CH (Giờ VN). Người chơi cần đăng ký mỗi tuần để tham gia.
  NHIỆM VỤ MỖI NGÀY NHIỆM VỤ
  1 Tích lũy 188 điểm
  2 Tích lũy 288 điểm
  3 Tích lũy 388 điểm
  4 Tích lũy 488 điểm
  5 Tích lũy 588 điểm
 4. Người chơi có thể nhận vé Miễn Phí để tham gia giải mini tournament series mỗi tuần bằng cách hoàn thành 5 nhiệm vụ mỗi ngày.
  CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
  Thời gian: Mỗi Chủ Nhật lúc 08:00 CH (Giờ VN)
  Tên: Mini Tournament Series
  Tổng thưởng: 200€
  Số thành viên tối đa: 200
  Số thành viên tối thiểu để mở giải: 20
 5. Chỉ 20 người chơi đứng đầu từ mỗi giải đấu sẽ giành được tiền thưởng từ tổng thưởng 200€ tiền mặt mỗi tuần.
  HẠNG TIỀN THƯỞNG
  1 54,00$
  2 32,00$
  3 20,00$
  4 16,00$
  5 14,00$
  6 12,00$
  7 10,00$
  8 8,00$
  9 6,00$
  10 4,00$
  11-20 2,40$
 6. rong trường hợp người chơi không hoàn thành tất cả 5 nhiệm vụ trong tuần, người chơi cần đăng ký tham gia lại và hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày vào tuần tiếp theo.
 7. Tất cả phần thưởng và tiền thưởng sẽ được cập nhật tự động.
 8. Tất cả vé tham dự giải đấu và vé sẽ không thể hoàn trả lại, không thể chuyển cho người khác và không thể đổi thành tiền mặt.
 9. Dafabet Poker có quyền loại trừ những người chơi tham gia chương trình khuyến mãi có nhiều tài khoản.
 10. Dafabet Poker có quyền giữ lại bất kỳ giải thưởng nào giành được bởi bất kỳ ai mà Dafabet Poker biết hoặc có căn cứ hợp lý để tin là không đủ điều kiện.
 11. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

Hãy là 1 trong 90 Thành Viên may mắn trúng giải thưởng iPhone XS Max và Asus ROG khi tham gia bất kỳ Ưu Đãi nào của khuyến mãi Giải Thưởng 2019 Đẳng Cấp Giải Trí!

Asus ROG Phone and iPhone Xs Max
THƯỞNG NẠP LẦN ĐẦU

Scan mã QR code hoặc truy cập
dfthethao.com/vn
trên di động để vào trang di động!

Scan mã QR code hoặc truy cập
dfthethao.com/vn-ld
trên di động để vào trang di động!

Scan mã QR code hoặc truy cập
dfthethao.com/vn
trên di động để vào trang di động!

TRÒ CHƠI TIỀN MẶT HUYỀN BÍ

CÁCH NHẬN THƯỞNG

 1. Đăng nhập vào phần mềm Poker và nhấn vào Thẻ Casino “Casino Tab” để chơi các trò chơi tiêu biểu hàng tuần.
 2. Đặt cược ít nhất 1.200.000 VNĐ vào các trò chơi Tiêu Biểu trong các tuần khuyến mãi và nhận Hoàn Tiền 1,25% lên tới 25 triệu VNĐ Tiền Mặt mỗi tuần.
 3. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật sau khi kết thúc tuần khuyến mãi tương ứng.
  Thời Gian Ngày Cập Nhật
  7 – 13/1/2019 14/1/2019
  14 – 20/1/2019 21/1/2019
  21 – 27/1/2019 28/1/2019
  28/1 – 3/2/2019 4/2/2019
  4 - 10/2/2019 11/2/2019
  11/2 – 17/2/2019 18/2/2019
  18/2 – 24/2/2019 25/2/2019
  25/2 – 3/3/2019 4/3/2019
  4 – 10/3/2019 11/3/2019
  11/3 – 17/3/2019 18/3/2019
  18/3 – 24/3/2019 25/3/2019
  25/3 – 31/3/2019 1/4/2019
TẢI NGAY

NHIỆM VỤ NĂM MỚI

CÁCH NHẬN THƯỞNG

 1. Đăng nhập và nhấn “Start” trong nhiệm vụ mỗi ngày để tham gia. Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày để nhận một lượt quay ở vòng quay tiền thưởng Silver Spinner.
  NGÀY NHIỆM VỤ POKER
  7, 14, 21 & 28/1 Tích lũy 188 điểm
  4, 11 & 18/2
  1, 8, 15, 22 & 29/1 Tích lũy 288 điểm
  5, 12 & 19/2
  2, 9, 16, 23 & 30/1 Tích lũy 288 điểm
  6, 13 & 20/2
  3, 10, 17, 24 & 31/1 Tích lũy 188 điểm
  7, 14, & 21/2
  4, 11, 18 & 25/1 Tích lũy 288 điểm
  1, 8, 15 & 22/2
  5, 12, 19 & 26/1 Tích lũy 188 điểm
  2, 9, 16 & 23/2
  6, 13, 20 & 27/1 Tích lũy 288 điểm
  3, 10, 17 & 24/2
  GIẢI THƯỞNG VÒNG QUAY SILVER SPINNER TỔNG THƯỞNG
  5€ Tiền Thưởng
  (Tỷ lệ nhả: 1€ cho mỗi 78 Điểm Tiền Mặt)
  50.000€
  1€ Vé Age of the Gods Twister 25.000€
  1€ Vé Twister Poker 20.000€
  1€ Vé General 20.000€
  0,50€ Vé Wild Twister 35.000€
 2. Hoàn thành 4 nhiệm vụ mỗi ngày để nhận 1 lượt quay ở vòng quay tiền thưởng Gold Spinner!
  PHẦN THƯỞNG GOLD SPINNER TỔNG THƯỞNG
  10€ Tiền Thưởng
  (Tỷ lệ nhả: 1€ cho mỗi 78 Điểm Tiền Mặt)
  3.000€
  300 Xu Vàng 1.500€
  5€ Vé Age of the Gods Twister 1.500€
  2€ Vé General 360.000€
TẢI NGAY

PHẦN THƯỞNG BẤT NGỜ

CÁCH NHẬN THƯỞNG

 1. 1. Đăng nhập và nhấn “Start” trong mục nhiệm vụ mỗi ngày để đăng ký tham gia mỗi tuần. Hoàn thành mỗi nhiệm vụ mỗi ngày để giành phần thưởng!
  NHIỆM VỤ MỖI NGÀY NHIỆM VỤ
  1 Tích lũy 188 điểm
  2 Tích lũy 288 điểm
  3 Tích lũy 388 điểm
  4 Tích lũy 488 điểm
  5 Tích lũy 588 điểm
 2. Hoàn thành tất cả 5 nhiệm vụ để nhận vé Miễn Phí tham gia giải đấu hàng tuần vào Chủ Nhật.
  CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
  Thời gian: Mỗi Chủ Nhật lúc 08:00 CH (Giờ VN)
  Tên: Mini Tournament Series
  Tổng thưởng: 200€
  CẤU TRÚC GIẢI THƯỞNG
  HẠNG TIỀN THƯỞNG
  1 54,00$
  2 32,00$
  3 20,00$
  4 16,00$
  5 14,00$
  6 12,00$
  7 10,00$
  8 8,00$
  9 6,00$
  10 4,00$
  11-20 2,40$
TẢI NGAY

THƯỞNG NẠP LẦN ĐẦU

THƯỞNG CHÀO MỪNG TẠI CASINO

Tham gia ngay và nhận Tiền Thưởng Chào Mừng lên tới 1.000.000 VNĐ!

MỞ TÀI KHOẢN

Cách Nhận Thưởng

 1. Nạp tiền lần đầu tối thiểu 200.000 VNĐ vào ví Casino ngay hôm nay bằng cách đăng nhập và nhấn nút “Ngân Hàng”.
 2. Để nhận Tiền thưởng chào mừng, bạn cần nhập Mã Khuyến Mãi tại Phiếu Nạp Tiền khi thực hiện nạp tiền lần đầu tiên.
  Mã Thưởng: CASFDBVN1M
 3. Tiền thưởng chào mừng 50% lên đến 1 triệu đồng sẽ tự động được cộng ngay khi khoản tiền nạp của bạn được cập nhật thành công.

*Điều Khoản & Điều Kiện được áp dụng

THƯỞNG CHÀO MỪNG TẠI VÍ CHUNG

Nạp tiền vào Ví Chung và nhận Thưởng Chào Mừng 100%!

Cách Nhận Thưởng

 1. Nạp Tiền vào Ví Chung Dafabet từ 1.300.000 VNĐ và chơi từ 2.300.000 VNĐ tại các Phòng Chơi Casino Trực Tuyến và Trò Chơi Tiêu Biểu trong cùng ngày.
  Yêu cầu
  Tiền nạp
  Lần đầu
  Yêu cầu
  Tổng Cược
  Tiền Thưởng
  1.300.000 VNĐ 2.300.000 VNĐ 100% lên đến
  1.500.000 VNĐ
  Casino Trực Tuyến
  Phòng Chơi
  Tiêu Biểu
  Trò Chơi
  Trò Chơi
  Tiêu Biểu
  Arcade
  Trò Chơi
  Tiêu Biểu
  Phòng Kim Cương [AG]
  Phòng Hổ Phách [SA]
  Phòng Lam Ngọc [EVO]
  Phòng Hoàng Ngọc [GD]
  Phòng Lam Bảo Thạch [eBet]
  Phòng Ngọc Bích [TGP]
  Phòng Trân Châu [AB]
  Phòng Lục Bảo Thạch [GPI]
  Skywind slot
  Voidbridge slot
  Tất cả trò chơi
 2. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung trong ngày tiếp theo!

*Điều Khoản & Điều Kiện được áp dụng

GÓI THƯỞNG KHỞI ĐẦU POKER

CÁCH NHẬN THƯỞNG?

 1. Gửi mẫu tham gia bên dưới để tham gia khuyến mãi.
 2. Tạo tài khoản Dafabet và đăng nhập vào phần mềm Dafabet Poker để nhận gói Thưởng sau:
  • 88$ Tiền Thưởng Nhả (tỷ lệ nhả thưởng: 188 status point cho 4$)
  • 240.000 VNĐ Tại casino sidegame (yêu cầu đặt cược 10x)
  • 120.000 VNĐ Thưởng Tiền Mặt
 3. Nạp tiền lần đầu tối thiểu 20 EUR tại Dafabet Poker để nhận một VÒNG QUAY MIỄN PHÍ tại vòng quay tiền thưởng với tổng giải thưởng trị giá hơn 150,000€!
  GIẢI THƯỞNG SỐ GIẢI THƯỞNG
  100€ Tiền Mặt 5
  500 Gold Coins 1,000
  10€ General Token 5,000
  10€ Tiền Thưởng Nhả
  (Tỷ lệ nhả thưởng: 1€ cho mỗi 100 Status Points kiếm được.)
  10,000
  Vé 1€ Age of the Gods Twister 10,000

THƯỞNG THÀNH VIÊN MỚI

Hãy trở thành một trong 100 Thành Viên Mới
Chiến Thắng iPad Pro!

MỞ TÀI KHOẢN NGAY

Cách Nhận Thưởng:

 1. Mở tài khoản Dafabet và bắt đầu nạp tiền.
 2. Bạn sẽ tích lũy 1 phiếu bốc thăm cho mỗi khoản nạp 3.500.000 VNĐ vào sản phẩm Casino/ Ví Chung/ Poker.
 3. Tích lũy thật nhiều phiếu bốc thăm trong Tuần Khuyến Mãi để có nhiều cơ hội chiến thắng giải thưởng iPad Pro trong Chương Trình Bốc Thăm mỗi tuần!
  Tuần Khuyến Mãi Thông Báo Người
  Chiến Thắng
  21 – 27/1 28/1
  28/1– 3/2 4/2
  4 – 10/2 11/2

*Tất cả ngày tháng ở trên thuộc về năm 2019

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN


ĐIỀU KHOẢN KHUYẾN MÃI CHUNG

 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng tiền thật tại Dafabet Casino.
 2. Người chơi chưa có lịch sử nạp tiền cần phải nạp tiền lần đầu và hoàn thành yêu cầu đặt cược 1 lần số tiền nạp để có thể rút tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng.
 3. Các khuyến mãi mỗi ngày có yêu cầu khác nhau. Vui lòng nhấn vào Điều khoản & Điều kiện để xem chi tiết đầy đủ những yêu cầu của ưu đãi.
 4. Những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, Mobile Lite, Ứng Dụng, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino đều được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.
 5. Tất cả Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần, hợp lệ ở:
  • Casino: tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
  • Casino Trực Tuyến: các Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Hoàng Ngọc [GD], Phòng Lam Bảo Thạch [eBet], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Chân Trâu [AB].
  • Games: Các Trò slot của Voidbridge & Skywind.
  • Arcade: Tất cả các Trò Arcade.
 6. Tất cả ngày tháng cụ thể được nêu trong trang này đều thuộc năm 2019 (GMT +8).
 7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 8. Dafabet có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 9. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet.
 10. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet được áp dụng.

THƯỞNG CHÀO MỪNG

 • Thưởng Chào Mừng Tại Casino
  1. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho thành viên Casino, sử dụng tiền tệ Việt Nam Đồng và thực hiện giao dịch nạp tiền hoặc chuyển quỹ lần đầu trong thời gian khuyến mãi.
  2. Người chơi phải nạp tiền tối thiểu 200.000 VNĐ vào Dafabet Casino để đủ điều kiện cho khuyến mãi. Số tiền nạp tích lũy từ nhiều lần giao dịch sẽ không được tính cho tiền thưởng. Chỉ giao dịch nạp tiền đầu tiên mới được tính cho ưu đãi.
  3. Người chơi phải nhập mã CASFDBVN1M vào ô Mã Khuyến Mãi trong Phiếu Nạp tiền tại Ngân Hàng. Trong trường hợp người chơi không nhập mã thưởng vào trang nạp tiền thì sẽ không thể nhận Thưởng Nạp Tiền Lần Đầu ngay lập tức.
  4. Người chơi nạp tiền lần đầu thành công sẽ được nhận thưởng ngay lập tức. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần và không thể kết hợp với tiền thưởng đăng ký khác.
  5. Tiền thưởng sẽ dựa trên số tiền nạp lần đầu của người chơi.
  6. Yêu cầu đặt cược: 15x (tiền nạp + tiền thưởng), hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.
 • Thưởng Chào Mừng Tại Ví Chung
  1. Khuyến mãi hợp lệ cho tất cả người chơi tại Dafabet chưa có lịch sử nạp tiền tại ví tiền chung (ngoại trừ người chơi sử dụng tiền tệ RUB và PLN).
  2. Đến trang Thu Ngân để nạp tiền hoặc chuyển quỹ vào “Ví Chung” để chơi bất kỳ sản phẩm nào thuộc Casino Trực Tuyến, Trò Chơi, Arcade.
  3. Người chơi cần nạp thành công vào Ví Chung ít nhất 1.300.000 VNĐ và chơi tại các phòng chơi Casino Trực Tuyến tiêu biểu và/hoặc các Trò Chơi tiêu biểu từ 2.300.000 VNĐ trong cùng một ngày để đủ điều kiện nhận Thưởng Chào Mừng.
  4. Mỗi người chơi chỉ nhận Gói thưởng Chào Mừng này một lần.
  5. Tiền Thưởng tại Ví Chung sẽ được cập nhật vào ngày tiếp theo (GMT+8).
  6. Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Đặt cược vào tất cả Dafabet Casino Trực Tuyến, Trò Chơi và Arcade đều hợp lệ ngoại trừ:
   • Casino Trực Tuyến: Phòng Hồng Ngọc [PT] & Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
   • Trò Chơi: Các Trò Slot của Playtech
   • Arcade: Tất cả Trò Chơi Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest và Dragon Dozer
  7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 • Thưởng Chào Mừng Tại Poker
  1. Khuyến mãi dành cho tất cả người chơi mới tạo tài khoản và nạp tiền lần đầu từ 1/10/2018.
  2. Người chơi phải gửi phiếu tham gia để tham gia khuyến mãi.
  3. Người chơi mới tạo tài khoản cần đăng nhập vào phần mềm Dafabet Poker để nhận gói Thưởng sau:
   • 88$ Tiền Thưởng Nhả (tỷ lệ nhả thưởng: 188 điểm trạng thái cho 4$)
   • 240.000 VNĐ Tại casino sidegame (với yêu cầu đặt cược 10x)
   • 120.000 VNĐ Thưởng Tiền Mặt
  4. Tiền Thưởng sẽ được tặng vào ngày tiếp theo và có hạn trong vòng 60 ngày kể từ ngày được tặng.
  5. 240.000 VNĐ Tại casino sidegame có yêu cầu đặt cược 10x hợp lệ ở tất cả các trò chơi.
  6. Người chơi nạp tiền lần đầu tối thiểu 20 EUR tại Dafabet Poker sẽ nhận một VÒNG QUAY MIỄN PHÍ tại vòng quay tiền thưởng với tổng giải thưởng trị giá hơn 150.000€.
  7. Vòng quay miễn phí sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản sau khi người chơi thực hiện thành công khoản nạp tiền lần đầu vào Dafabet Poker.
  8. Để người chơi mới tránh thua tất cả tiền, người chơi chỉ có thể tham gia các bàn chơi sau:
   • Fixed Limit với mức cược lên tới 0,05/0,1 EUR
   • No Limit hoặc Pot Limit với mức cược lên tới 0,02/0,04 EUR
   • Giải đấu với phí buy-in tới 1 EUR
  9. Giới hạn này sẽ được bỏ khi người chơi đạt ít nhất 200 điểm trạng thái (status point) hoặc nạp tiền lần đầu tối thiểu 20 EUR. Người chơi cần liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng sau khi nạp tiền thành công để bỏ giới hạn cược này.
  10. Người chơi sẽ không thể rút tiền nếu chưa hoàn thành các yêu cầu sau:
   • Người chơi cần nạp tiền lần đầu tối thiểu 20€ và hoàn thành yêu cầu đặt cược 1 lần tiền nạp.
   • Người chơi cần hoàn thành yêu cầu đặt cược của Tiền Thưởng 240.000 VNĐ tại Casino sidegame.
  11. Khuyến mãi này được giới hạn cho một tài khoản trên mỗi khách hàng, địa chỉ email, số tài khoản thanh toán và máy tính dùng chung. Tất cả người chơi sẽ bị kiểm tra trùng lặp.
  12. Dafabet Poker có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
  13. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.
 • Menangkan iPad Pro
  1. Khuyến mãi này dành riêng cho các thành viên VIP Đồng và chưa từng nạp tiền vào Casino, Ví Chung hoặc Poker. Người chơi không nhận trực tiếp lời mời tham gia khuyến mãi này sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Người chơi sẽ nhận được 1 phiếu bốc thăm cho mỗi khoản nạp 3.500.000 VNĐ tại Casino, Ví Chung hoặc Poker.
  3. Chỉ các khoản nạp tiền thành công trong thời gian từ Thứ Hai đến Chủ Nhật của mỗi Tuần Khuyến Mãi mới được tính đủ yêu cầu nhận phiếu bốc thăm.
  4. 100 người chơi sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên ở mỗi Tuần Khuyến Mãi để giành giải thưởng iPad Pro.
  5. Người chiến thắng sẽ được thông báo và liên lạc vào những ngày đã nêu trên thông qua điện thoại và / hoặc email.
  6. Người chiến thắng sẽ có 7 ngày để phản hồi với các thông tin chi tiết về địa chỉ nhận quà và thông tin cá nhân của họ. Trong trường hợp Dafabet không liên hệ được với người chơi thì quà tặng sẽ tự động được chuyển đổi thành tiền mặt và được cập nhật vào tài khoản của người chơi tại Dafabet.
  7. Dafabet sẽ chịu các khoản phí vận chuyển hàng hóa. Không bao gồm các khoản phí phát sinh khác.
  8. Tất cả các giải thưởng dựa vào nguồn hàng của nhà phân phối. Dafabet có quyền thay thế bằng 1 giải thưởng khác có cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng vật phẩm trên không có sẵn. Chúng có thể là điện thoại, máy tính bảng, laptop, và bộ sạc của một thương hiệu khác và/hoặc mẫu vật phẩm được thỏa thuận giữa người chơi và Ban Quản Trị của Dafabet.
   Giải Thưởng Tiền Thưởng Quy Đổi
   iPad Pro 12.000.000 VNĐ
  9. Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần.
   • Casino: Đặt cược tất cả các trò chơi tại Casino đều hợp lệ.
   • Ví Chung: Cược vào tất cả các trò tại Casino Trực Tuyến, Trò Chơi và Arcade đều hợp lệ, ngoại trừ:
    • Casino Trực Tuyến: Phòng Hồng Ngọc [PT] và Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
    • Trò Chơi: Các trò Slot của Playtech
    • Arcade: Tất cả các trò Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest, và Dragon Dozer
   • Poker: Có thể chơi các trò Casino sidegames.

MẢNH GHÉP DAFA

 1. Người chơi cần gửi Phiếu tham gia để chính thức đủ điều kiện cho khuyến mãi.
 2. Chỉ các hoạt động đặt cược trong thời gian khuyến mãi mới được tính cho Tiền Thưởng trong ngày tặng Thưởng tương ứng.
 3. Người chơi chỉ có thể kiếm tối đa 1 mảnh ghép/ngày.
 4. iền Thưởng tương ứng sẽ được tặng dựa trên số mảnh ghép kiếm được trong thời gian khuyến mãi. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ Năm và Chủ Nhật (GMT+8).
 5. Những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, Mobile Lite, Ứng Dụng, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino đều được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.

THƯỞNG DI ĐỘNG ĐẶC BIỆT

 1. Khuyến mãi này dành cho những người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino.
 2. Người chơi cần chơi các trò chơi tiêu biểu trên di động (bao gồm Trang di động, Ứng dụng di động, Mobile Lite) để đủ điều kiện nhận thưởng. Hoạt động chơi ở các nền tảng khác sẽ không được tính vào khuyến mãi.
 3. Người chơi cần đạt yêu cầu tổng cược tối thiểu ở các mức tại bất kỳ trò chơi tiêu biểu trong thời gian khuyến mãi để đủ điều kiện nhận tiền thưởng.
 4. Tiền Thưởng sẽ được tặng vào tài khoản Casino trong ngay tiếp theo (GMT+8) sau khi đạt yêu cầu của khuyến mãi.
 5. Yêu cầu đặt cược: 10x tiền thưởng, hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.

Giành điện thoại iPhone XS MAX hoặc ASUS ROG

 1. Người chơi cần tham gia và hoàn thành ít nhất 1 Ưu Đãi bất kỳ nào của khuyến mãi Giải Thưởng 2019 : Giải Trí Đẳng Cấp.
 2. Mỗi tuần khuyến mãi sẽ có 15 người chơi được chọn ngẫu nhiên và giành được điện thoại iPhone XS MAX hoặc ASUS ROG. (7 điện thoại ASUS ROG, 8 điện thoại iPhone XS MAX)
  Tuần Khuyến Mãi
  7 – 20/1/2019
  21/1– 3/2/2019
  4 – 17/2/2019
  18/2– 3/3/2019
  4 – 17/3/2019
  18 – 31/3/2019
 3. Người thắng giải sẽ được liên hệ trong ngày ghi trên bảng trên qua điện thoại và/hoặc email.
 4. Người thắng giải có 7 ngày để cung cấp thông tin địa chỉ nhận quà và thông tin cá nhân. Trong trường hợp Dafabet không thể liên hệ được với người chơi thì giải thưởng sẽ được tự động chuyển đổi thành Tiền Thưởng và được cập nhật vào tài khoản của người chơi tại Dafabet.
 5. Dafabet sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng và các phí vận chuyển liên quan. Không bao gồm các khoản phí phát sinh khác.
 6. Tất cả các giải thưởng dựa vào nguồn hàng của nhà phân phối. Dafabet có quyền thay thế bằng 1 giải thưởng khác có cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng vật phẩm trên không có sẵn. Chúng có thể là điện thoại, máy tính bảng, laptop, và bộ sạc của một thương hiệu khác và/hoặc mẫu vật phẩm được thỏa thuận giữa người chơi và Ban Quản Trị của Dafabet.
  Giải Thưởng Tiền Thưởng Quy Đổi
  Điện thoại ASUS ROG
  ZS600KL 128GB
  30.000.000 VNĐ
  iPhone Xs Max
  256GB
  40.000.000 VNĐ

THỨ SÁU MAY MẮN

 1. Ưu Đãi này hợp lệ cho tất cả người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino Trực Tuyến.
 2. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu đặt cược tối thiểu mỗi tuần tại bất kỳ phòng chơi Casino Trực Tuyến Tiêu Biểu nào.
 3. Phòng Chơi Tiêu Biểu: Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Lam Bảo Thạch [EBET], Phòng Hoàn Ngọc [GD], Phòng Trân Trâu [AB].
 4. Một tuần hợp lệ được tính từ thứ Hai đến thứ Năm, và tiền thưởng sẽ được cộng vào mỗi thứ Sáu của tuần khuyến mãi.
 5. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất trong tuần khuyến mãi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể tham gia các khuyến mãi của những tuần tiếp theo nếu người chơi hoàn thành bất kỳ các yêu cầu được đưa ra.

THƯỞNG DI ĐỘNG ĐẶC BIỆT TẠI CASINO TRỰC TUYẾN

 1. Ưu Đãi này hợp lệ cho tất cả người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino Trực Tuyến nào trên di động.
 2. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu được đề ra tại bất kỳ phòng chơi Casino Trực Tuyến Tiêu Biểu nào.
 3. Phòng Chơi Tiêu Biểu: Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Lam Bảo Thạch [EBET], Phòng Hoàn Ngọc [GD], Phòng Trân Trâu [AB].
 4. Hoàn Tiền được tính dựa trên tổng cược thua ròng của người chơi trên Casino Trực Tuyến di động vào thứ Sáu hàng tuần.
 5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản Casino Trực Tuyến của người chơi vào ngày hôm sau (GMT +8) sau khi đặt được yêu cầu của khuyến mãi.
 6. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất trong ngày khuyến mãi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể tham gia các khuyến mãi của những tuần tiếp theo nếu người chơi hoàn thành bất kỳ các yêu cầu được đưa ra.

TRÒ CHƠI TIỀN MẶT HUYỀN BÍ

 1. Khuyến mãi này sẽ diễn ra từ 7/1 – 31/3/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Người chơi cần cược tối thiểu 1.200.000 VNĐ tại trò chơi Tiêu Biểu trong các Tuần Khuyến Mãi và nhận Hoàn Tiền 1,25% lên tới 25 triệu VNĐ mỗi tuần.
  Yêu cầu cược
  tối thiểu
  Hoàn trả tối đa
  (1,25% lên tới 25 triệu VNĐ)
  1,200,000 VNĐ 25,000,000 VNĐ
 3. Tiền Thưởng Hoàn Trả sẽ được cập nhật sau khi mỗi tuần khuyến mãi kết thúc và sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày cập nhật.
  Thời Gian Ngày Cập Nhật
  7 – 13/1/2019 14/1/2019
  14 – 20/1/2019 21/1/2019
  21 – 27/1/2019 28/1/2019
  28/1 – 3/22019 4/2/2019
  4/2 – 10/2/2019 11/2/2019
  11/2 – 17/2/2019 18/2/2019
  18/2 –24/2/2019 25/2/2019
  25/2 – 3/3/2019 4/3/2019
  4/3 –10/3/2019 11/3/2019
  11 – 17/3/2019 18/3/2019
  18 – 24/3/2019 25/3/2019
  25 – 31/3/2019 1/4/2019
 4. Khuyến mãi này giới hạn một tài khoản cho mỗi người chơi, địa chỉ email, số tài khoản thanh toán và máy tính dùng chung. Tất cả người chơi sẽ bị kiểm tra trùng lặp thông tin.
 5. Dafabet Poker có quyền dừng hoặc thay đổi các chi tiết của chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước.
 6. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

NHIỆM VỤ NĂM MỚI

 1. Khuyến mãi này diễn ra từ 1/1 – 25/2/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Để tham gia khuyến mãi, người chơi phải đăng nhập và đăng ký tham gia tại thẻ missions để hoàn thành mỗi nhiệm vụ và nhận một lượt quay ở vòng quay tiền thưởng Silver Spinner.
  GIẢI THƯỞNG VÒNG
  QUAY SILVER SPINNER
  TỔNG THƯỞNG
  5€ Tiền Thưởng
  (Tỷ lệ nhả: 1€ cho mỗi 78 Điểm Tiền Mặt)
  50.000€
  1€ Vé Age of the Gods Twister 25.000€
  1€ Vé Twister Poker 20.000€
  1€ Vé General 20.000€
  0,50€ Vé Wild Twister 35.000€
 3. Người chơi có thể nhận thêm tiền thưởng bằng cách hoàn thành 4 nhiệm vụ mỗi ngày để nhận 1 lượt quay ở vòng quay tiền thưởng Gold Spinner.
  GIẢI THƯỞNG VÒNG
  QUAY GOLD SPINNER
  TỔNG THƯỞNG
  10€ Tiền Thưởng
  (Tỷ lệ nhả: 1€ cho mỗi 78 Điểm Tiền Mặt)
  3.000€
  300 Xu Vàng 1.500€
  5€ Vé Age of the Gods Twister 1.500€
  2€ Vé General 360.000€
 4. Thời gian thực hiện Nhiệm Vụ Mỗi Ngày: 01/01 – 25/02/2019 từ 07:00 SA – 06:59 SA (Giờ VN).
 5. Thứ Hai hàng tuần 07:00 SA – 06:59 SA thứ Hai của tuần tiếp theo, ngoại trừ tuần đầu tiên: 01/01/2019 07:00 SA –06/01/2019 – 06:59 SA. (Giờ VN)
 6. Vòng quay tiền thưởng sẽ xuất hiện từ 01/01/2019 07:00 SA –04/03/2019 07:00 SA. (Giờ VN)
 7. “5€ Age of the Gods Twister”, “1€ Age of the Gods Twister”, “1€ Twister Poker” & “0,50€ Vé Wild Twister” vé tham gia có thời hạn trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát hành.
 8. Tổng số lượt quay tối đa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày tại poker: 1 mỗi người chơi mỗi ngày.
 9. Tổng số lượt quay tối đa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi tuần tại poker: 1 mỗi người chơi mỗi tuần.
 10. Tất cả vé tham dự giải đấu và vé sẽ không thể hoàn trả lại, không thể chuyển cho người khác và không thể đổi thành tiền mặt.
 11. Tất cả tiền thưởng Tiền Mặt sẽ được quy đổi theo tỷ lệ: 1€ cho mỗi 78 Điểm Trạng Thái.
 12. Xu Vàng có thể chuyển thành Tiền Mặt ở thẻ “My Profile”.
 13. Để có thể chơi Dafabet Poker, người chơi cần từ 18+ tuổi và không bị cấm tham gia các hoạt động giải trí cá cược vì bất kỳ lý do nào.
 14. Dafabet Poker có quyền loại trừ những người chơi tham gia chương trình khuyến mãi có nhiều tài khoản.
 15. Dafabet Poker có quyền loại bỏ người chơi nếu có nghi ngờ hợp lý rằng sự thông đồng hoặc các chiến lược lạm dụng khác diễn ra. Người chơi phải tuân thủ các yêu cầu đủ điều kiện của các điều khoản và điều kiện này. Dafabet Poker có quyền giữ lại bất kỳ giải thưởng nào giành được bởi bất kỳ ai mà Dafabet Poker biết hoặc có căn cứ hợp lý để tin là không đủ điều kiện.
 16. Nhân viên, bất kỳ thành viên gia đình nào của nhân viên, của Dafabet Poker và các công ty liên kết, đại lý của họ hoặc của các công ty trong nhóm tương ứng của họ không được tham gia chương trình khuyến mãi này.
 17. Dafabet Poker có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ khuyến mãi này hoặc sửa đổi các điều khoản này: (i) mà không cần thông báo nếu thay đổi hoặc hủy bỏ là kết quả của bất kỳ thay đổi pháp lý hoặc quy định nào; hoặc (ii) vì bất kỳ lý do hợp lệ nào khác bằng cách thông báo trước cho bạn về thay đổi, miễn là thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ không có tác động bất lợi đối với những người chơi đã tham gia vào các nhiệm vụ theo khuyến mãi này; hoặc (iii) nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng Chương trình khuyến mãi không có khả năng được thực hiện theo quy định.
 18. Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và sẽ được hiểu theo luật pháp của Anh và bạn tuân theo thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Luân Đôn, Anh.
 19. Các điều khoản & điều kiện này bổ sung cho các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn cho trang web tham gia và bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi này, tất cả những người tham gia sẽ được coi là đã chấp nhận và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.
 20. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

PHẦN THƯỞNG BẤT NGỜ

 1. Khuyến mãi này diễn ra từ 4 – 31/3/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Để tham gia khuyến mãi, người chơi phải đăng nhập và đăng ký tham gia tại thẻ missions để hoàn thành mỗi nhiệm vụ mỗi tuần và giành phần thưởng.
 3. Nhiệm vụ mỗi ngày sẽ thay đổi mỗi tuần vào Chủ Nhật lúc 11:00 CH (Giờ VN). Người chơi cần đăng ký mỗi tuần để tham gia.
  NHIỆM VỤ MỖI NGÀY NHIỆM VỤ
  1 Tích lũy 188 điểm
  2 Tích lũy 288 điểm
  3 Tích lũy 388 điểm
  4 Tích lũy 488 điểm
  5 Tích lũy 588 điểm
 4. Người chơi có thể nhận vé Miễn Phí để tham gia giải mini tournament series mỗi tuần bằng cách hoàn thành 5 nhiệm vụ mỗi ngày.
  CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
  Thời gian: Mỗi Chủ Nhật lúc 08:00 CH (Giờ VN)
  Tên: Mini Tournament Series
  Tổng thưởng: 200€
  Số thành viên tối đa: 200
  Số thành viên tối thiểu để mở giải: 20
 5. Chỉ 20 người chơi đứng đầu từ mỗi giải đấu sẽ giành được tiền thưởng từ tổng thưởng 200€ tiền mặt mỗi tuần.
  HẠNG TIỀN THƯỞNG
  1 54,00$
  2 32,00$
  3 20,00$
  4 16,00$
  5 14,00$
  6 12,00$
  7 10,00$
  8 8,00$
  9 6,00$
  10 4,00$
  11-20 2,40$
 6. rong trường hợp người chơi không hoàn thành tất cả 5 nhiệm vụ trong tuần, người chơi cần đăng ký tham gia lại và hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày vào tuần tiếp theo.
 7. Tất cả phần thưởng và tiền thưởng sẽ được cập nhật tự động.
 8. Tất cả vé tham dự giải đấu và vé sẽ không thể hoàn trả lại, không thể chuyển cho người khác và không thể đổi thành tiền mặt.
 9. Dafabet Poker có quyền loại trừ những người chơi tham gia chương trình khuyến mãi có nhiều tài khoản.
 10. Dafabet Poker có quyền giữ lại bất kỳ giải thưởng nào giành được bởi bất kỳ ai mà Dafabet Poker biết hoặc có căn cứ hợp lý để tin là không đủ điều kiện.
 11. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN


ĐIỀU KHOẢN KHUYẾN MÃI CHUNG

 1. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi sử dụng tiền thật tại Dafabet Casino.
 2. Người chơi chưa có lịch sử nạp tiền cần phải nạp tiền lần đầu và hoàn thành yêu cầu đặt cược 1 lần số tiền nạp để có thể rút tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng.
 3. Các khuyến mãi mỗi ngày có yêu cầu khác nhau. Vui lòng nhấn vào Điều khoản & Điều kiện để xem chi tiết đầy đủ những yêu cầu của ưu đãi.
 4. Những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, Mobile Lite, Ứng Dụng, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino đều được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.
 5. Tất cả Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần, hợp lệ ở:
  • Casino: tất cả các trò chơi casino đều hợp lệ cho yêu cầu đặt cược.
  • Casino Trực Tuyến: các Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Hoàng Ngọc [GD], Phòng Lam Bảo Thạch [eBet], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Chân Trâu [AB].
  • Games: Các Trò slot của Voidbridge & Skywind.
  • Arcade: Tất cả các Trò Arcade.
 6. Tất cả ngày tháng cụ thể được nêu trong trang này đều thuộc năm 2019 (GMT +8).
 7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 8. Dafabet có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 9. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet.
 10. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet được áp dụng.

THƯỞNG CHÀO MỪNG

 • Thưởng Chào Mừng Tại Casino
  1. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho thành viên Casino, sử dụng tiền tệ Việt Nam Đồng và thực hiện giao dịch nạp tiền hoặc chuyển quỹ lần đầu trong thời gian khuyến mãi.
  2. Người chơi phải nạp tiền tối thiểu 200.000 VNĐ vào Dafabet Casino để đủ điều kiện cho khuyến mãi. Số tiền nạp tích lũy từ nhiều lần giao dịch sẽ không được tính cho tiền thưởng. Chỉ giao dịch nạp tiền đầu tiên mới được tính cho ưu đãi.
  3. Người chơi phải nhập mã CASFDBVN1M vào ô Mã Khuyến Mãi trong Phiếu Nạp tiền tại Ngân Hàng. Trong trường hợp người chơi không nhập mã thưởng vào trang nạp tiền thì sẽ không thể nhận Thưởng Nạp Tiền Lần Đầu ngay lập tức.
  4. Người chơi nạp tiền lần đầu thành công sẽ được nhận thưởng ngay lập tức. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần và không thể kết hợp với tiền thưởng đăng ký khác.
  5. Tiền thưởng sẽ dựa trên số tiền nạp lần đầu của người chơi.
  6. Yêu cầu đặt cược: 15x (tiền nạp + tiền thưởng), hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.
 • Thưởng Chào Mừng Tại Ví Chung
  1. Khuyến mãi hợp lệ cho tất cả người chơi tại Dafabet chưa có lịch sử nạp tiền tại ví tiền chung (ngoại trừ người chơi sử dụng tiền tệ RUB và PLN).
  2. Đến trang Thu Ngân để nạp tiền hoặc chuyển quỹ vào “Ví Chung” để chơi bất kỳ sản phẩm nào thuộc Casino Trực Tuyến, Trò Chơi, Arcade.
  3. Người chơi cần nạp thành công vào Ví Chung ít nhất 1.300.000 VNĐ và chơi tại các phòng chơi Casino Trực Tuyến tiêu biểu và/hoặc các Trò Chơi tiêu biểu từ 2.300.000 VNĐ trong cùng một ngày để đủ điều kiện nhận Thưởng Chào Mừng.
  4. Mỗi người chơi chỉ nhận Gói thưởng Chào Mừng này một lần.
  5. Tiền Thưởng tại Ví Chung sẽ được cập nhật vào ngày tiếp theo (GMT+8).
  6. Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Đặt cược vào tất cả Dafabet Casino Trực Tuyến, Trò Chơi và Arcade đều hợp lệ ngoại trừ:
   • Casino Trực Tuyến: Phòng Hồng Ngọc [PT] & Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
   • Trò Chơi: Các Trò Slot của Playtech
   • Arcade: Tất cả Trò Chơi Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest và Dragon Dozer
  7. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
 • Thưởng Chào Mừng Tại Poker
  1. Khuyến mãi dành cho tất cả người chơi mới tạo tài khoản và nạp tiền lần đầu từ 1/10/2018.
  2. Người chơi phải gửi phiếu tham gia để tham gia khuyến mãi.
  3. Người chơi mới tạo tài khoản cần đăng nhập vào phần mềm Dafabet Poker để nhận gói Thưởng sau:
   • 88$ Tiền Thưởng Nhả (tỷ lệ nhả thưởng: 188 điểm trạng thái cho 4$)
   • 240.000 VNĐ Tại casino sidegame (với yêu cầu đặt cược 10x)
   • 120.000 VNĐ Thưởng Tiền Mặt
  4. Tiền Thưởng sẽ được tặng vào ngày tiếp theo và có hạn trong vòng 60 ngày kể từ ngày được tặng.
  5. 240.000 VNĐ Tại casino sidegame có yêu cầu đặt cược 10x hợp lệ ở tất cả các trò chơi.
  6. Người chơi nạp tiền lần đầu tối thiểu 20 EUR tại Dafabet Poker sẽ nhận một VÒNG QUAY MIỄN PHÍ tại vòng quay tiền thưởng với tổng giải thưởng trị giá hơn 150.000€.
  7. Vòng quay miễn phí sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản sau khi người chơi thực hiện thành công khoản nạp tiền lần đầu vào Dafabet Poker.
  8. Để người chơi mới tránh thua tất cả tiền, người chơi chỉ có thể tham gia các bàn chơi sau:
   • Fixed Limit với mức cược lên tới 0,05/0,1 EUR
   • No Limit hoặc Pot Limit với mức cược lên tới 0,02/0,04 EUR
   • Giải đấu với phí buy-in tới 1 EUR
  9. Giới hạn này sẽ được bỏ khi người chơi đạt ít nhất 200 điểm trạng thái (status point) hoặc nạp tiền lần đầu tối thiểu 20 EUR. Người chơi cần liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng sau khi nạp tiền thành công để bỏ giới hạn cược này.
  10. Người chơi sẽ không thể rút tiền nếu chưa hoàn thành các yêu cầu sau:
   • Người chơi cần nạp tiền lần đầu tối thiểu 20€ và hoàn thành yêu cầu đặt cược 1 lần tiền nạp.
   • Người chơi cần hoàn thành yêu cầu đặt cược của Tiền Thưởng 240.000 VNĐ tại Casino sidegame.
  11. Khuyến mãi này được giới hạn cho một tài khoản trên mỗi khách hàng, địa chỉ email, số tài khoản thanh toán và máy tính dùng chung. Tất cả người chơi sẽ bị kiểm tra trùng lặp.
  12. Dafabet Poker có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
  13. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.
 • Menangkan iPad Pro
  1. Khuyến mãi này dành riêng cho các thành viên VIP Đồng và chưa từng nạp tiền vào Casino, Ví Chung hoặc Poker. Người chơi không nhận trực tiếp lời mời tham gia khuyến mãi này sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Người chơi sẽ nhận được 1 phiếu bốc thăm cho mỗi khoản nạp 3.500.000 VNĐ tại Casino, Ví Chung hoặc Poker.
  3. Chỉ các khoản nạp tiền thành công trong thời gian từ Thứ Hai đến Chủ Nhật của mỗi Tuần Khuyến Mãi mới được tính đủ yêu cầu nhận phiếu bốc thăm.
  4. 100 người chơi sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên ở mỗi Tuần Khuyến Mãi để giành giải thưởng iPad Pro.
  5. Người chiến thắng sẽ được thông báo và liên lạc vào những ngày đã nêu trên thông qua điện thoại và / hoặc email.
  6. Người chiến thắng sẽ có 7 ngày để phản hồi với các thông tin chi tiết về địa chỉ nhận quà và thông tin cá nhân của họ. Trong trường hợp Dafabet không liên hệ được với người chơi thì quà tặng sẽ tự động được chuyển đổi thành tiền mặt và được cập nhật vào tài khoản của người chơi tại Dafabet.
  7. Dafabet sẽ chịu các khoản phí vận chuyển hàng hóa. Không bao gồm các khoản phí phát sinh khác.
  8. Tất cả các giải thưởng dựa vào nguồn hàng của nhà phân phối. Dafabet có quyền thay thế bằng 1 giải thưởng khác có cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng vật phẩm trên không có sẵn. Chúng có thể là điện thoại, máy tính bảng, laptop, và bộ sạc của một thương hiệu khác và/hoặc mẫu vật phẩm được thỏa thuận giữa người chơi và Ban Quản Trị của Dafabet.
   Giải Thưởng Tiền Thưởng Quy Đổi
   iPad Pro 12.000.000 VNĐ
  9. Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần.
   • Casino: Đặt cược tất cả các trò chơi tại Casino đều hợp lệ.
   • Ví Chung: Cược vào tất cả các trò tại Casino Trực Tuyến, Trò Chơi và Arcade đều hợp lệ, ngoại trừ:
    • Casino Trực Tuyến: Phòng Hồng Ngọc [PT] và Phòng Thạch Anh Tím [OPUS]
    • Trò Chơi: Các trò Slot của Playtech
    • Arcade: Tất cả các trò Bắn Cá, CQ9, Fu Fruits, Max Quest, và Dragon Dozer
   • Poker: Có thể chơi các trò Casino sidegames.

MẢNH GHÉP DAFA

 1. Người chơi cần gửi Phiếu tham gia để chính thức đủ điều kiện cho khuyến mãi.
 2. Chỉ các hoạt động đặt cược trong thời gian khuyến mãi mới được tính cho Tiền Thưởng trong ngày tặng Thưởng tương ứng.
 3. Người chơi chỉ có thể kiếm tối đa 1 mảnh ghép/ngày.
 4. iền Thưởng tương ứng sẽ được tặng dựa trên số mảnh ghép kiếm được trong thời gian khuyến mãi. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ Năm và Chủ Nhật (GMT+8).
 5. Những hoạt động trên phần mềm tải về, di động, Mobile Lite, Ứng Dụng, trò chơi flash và iPlay của Dafabet Casino đều được tính cho các yêu cầu của chương trình khuyến mãi. Danh mục các trò chơi là khác nhau tại các nền tảng khác nhau.

THƯỞNG DI ĐỘNG ĐẶC BIỆT

 1. Khuyến mãi này dành cho những người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino.
 2. Người chơi cần chơi các trò chơi tiêu biểu trên di động (bao gồm Trang di động, Ứng dụng di động, Mobile Lite) để đủ điều kiện nhận thưởng. Hoạt động chơi ở các nền tảng khác sẽ không được tính vào khuyến mãi.
 3. Người chơi cần đạt yêu cầu tổng cược tối thiểu ở các mức tại bất kỳ trò chơi tiêu biểu trong thời gian khuyến mãi để đủ điều kiện nhận tiền thưởng.
 4. Tiền Thưởng sẽ được tặng vào tài khoản Casino trong ngay tiếp theo (GMT+8) sau khi đạt yêu cầu của khuyến mãi.
 5. Yêu cầu đặt cược: 10x tiền thưởng, hợp lệ cho tất cả trò chơi tại Casino.

Giành điện thoại iPhone XS MAX hoặc ASUS ROG

 1. Người chơi cần tham gia và hoàn thành ít nhất 1 Ưu Đãi bất kỳ nào của khuyến mãi Giải Thưởng 2019 : Giải Trí Đẳng Cấp.
 2. Mỗi tuần khuyến mãi sẽ có 15 người chơi được chọn ngẫu nhiên và giành được điện thoại iPhone XS MAX hoặc ASUS ROG. (7 điện thoại ASUS ROG, 8 điện thoại iPhone XS MAX)
  Tuần Khuyến Mãi
  7 – 20/1/2019
  21/1– 3/2/2019
  4 – 17/2/2019
  18/2– 3/3/2019
  4 – 17/3/2019
  18 – 31/3/2019
 3. Người thắng giải sẽ được liên hệ trong ngày ghi trên bảng trên qua điện thoại và/hoặc email.
 4. Người thắng giải có 7 ngày để cung cấp thông tin địa chỉ nhận quà và thông tin cá nhân. Trong trường hợp Dafabet không thể liên hệ được với người chơi thì giải thưởng sẽ được tự động chuyển đổi thành Tiền Thưởng và được cập nhật vào tài khoản của người chơi tại Dafabet.
 5. Dafabet sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng và các phí vận chuyển liên quan. Không bao gồm các khoản phí phát sinh khác.
 6. Tất cả các giải thưởng dựa vào nguồn hàng của nhà phân phối. Dafabet có quyền thay thế bằng 1 giải thưởng khác có cùng giá trị trong trường hợp giải thưởng vật phẩm trên không có sẵn. Chúng có thể là điện thoại, máy tính bảng, laptop, và bộ sạc của một thương hiệu khác và/hoặc mẫu vật phẩm được thỏa thuận giữa người chơi và Ban Quản Trị của Dafabet.
  Giải Thưởng Tiền Thưởng Quy Đổi
  Điện thoại ASUS ROG
  ZS600KL 128GB
  30.000.000 VNĐ
  iPhone Xs Max
  256GB
  40.000.000 VNĐ

THỨ SÁU MAY MẮN

 1. Ưu Đãi này hợp lệ cho tất cả người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino Trực Tuyến.
 2. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu đặt cược tối thiểu mỗi tuần tại bất kỳ phòng chơi Casino Trực Tuyến Tiêu Biểu nào.
 3. Phòng Chơi Tiêu Biểu: Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Lam Bảo Thạch [EBET], Phòng Hoàn Ngọc [GD], Phòng Trân Trâu [AB].
 4. Một tuần hợp lệ được tính từ thứ Hai đến thứ Năm, và tiền thưởng sẽ được cộng vào mỗi thứ Sáu của tuần khuyến mãi.
 5. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất trong tuần khuyến mãi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể tham gia các khuyến mãi của những tuần tiếp theo nếu người chơi hoàn thành bất kỳ các yêu cầu được đưa ra.

THƯỞNG DI ĐỘNG ĐẶC BIỆT TẠI CASINO TRỰC TUYẾN

 1. Ưu Đãi này hợp lệ cho tất cả người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Casino Trực Tuyến nào trên di động.
 2. Người chơi phải hoàn thành yêu cầu được đề ra tại bất kỳ phòng chơi Casino Trực Tuyến Tiêu Biểu nào.
 3. Phòng Chơi Tiêu Biểu: Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Lam Bảo Thạch [EBET], Phòng Hoàn Ngọc [GD], Phòng Trân Trâu [AB].
 4. Hoàn Tiền được tính dựa trên tổng cược thua ròng của người chơi trên Casino Trực Tuyến di động vào thứ Sáu hàng tuần.
 5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản Casino Trực Tuyến của người chơi vào ngày hôm sau (GMT +8) sau khi đặt được yêu cầu của khuyến mãi.
 6. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất trong ngày khuyến mãi. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể tham gia các khuyến mãi của những tuần tiếp theo nếu người chơi hoàn thành bất kỳ các yêu cầu được đưa ra.

TRÒ CHƠI TIỀN MẶT HUYỀN BÍ

 1. Khuyến mãi này sẽ diễn ra từ 7/1 – 31/3/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Người chơi cần cược tối thiểu 1.200.000 VNĐ tại trò chơi Tiêu Biểu trong các Tuần Khuyến Mãi và nhận Hoàn Tiền 1,25% lên tới 25 triệu VNĐ mỗi tuần.
  Yêu cầu cược
  tối thiểu
  Hoàn trả tối đa
  (1,25% lên tới 25 triệu VNĐ)
  1,200,000 VNĐ 25,000,000 VNĐ
 3. Tiền Thưởng Hoàn Trả sẽ được cập nhật sau khi mỗi tuần khuyến mãi kết thúc và sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày cập nhật.
  Thời Gian Ngày Cập Nhật
  7 – 13/1/2019 14/1/2019
  14 – 20/1/2019 21/1/2019
  21 – 27/1/2019 28/1/2019
  28/1 – 3/22019 4/2/2019
  4/2 – 10/2/2019 11/2/2019
  11/2 – 17/2/2019 18/2/2019
  18/2 –24/2/2019 25/2/2019
  25/2 – 3/3/2019 4/3/2019
  4/3 –10/3/2019 11/3/2019
  11 – 17/3/2019 18/3/2019
  18 – 24/3/2019 25/3/2019
  25 – 31/3/2019 1/4/2019
 4. Khuyến mãi này giới hạn một tài khoản cho mỗi người chơi, địa chỉ email, số tài khoản thanh toán và máy tính dùng chung. Tất cả người chơi sẽ bị kiểm tra trùng lặp thông tin.
 5. Dafabet Poker có quyền dừng hoặc thay đổi các chi tiết của chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước.
 6. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

NHIỆM VỤ NĂM MỚI

 1. Khuyến mãi này diễn ra từ 1/1 – 25/2/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Để tham gia khuyến mãi, người chơi phải đăng nhập và đăng ký tham gia tại thẻ missions để hoàn thành mỗi nhiệm vụ và nhận một lượt quay ở vòng quay tiền thưởng Silver Spinner.
  GIẢI THƯỞNG VÒNG
  QUAY SILVER SPINNER
  TỔNG THƯỞNG
  5€ Tiền Thưởng
  (Tỷ lệ nhả: 1€ cho mỗi 78 Điểm Tiền Mặt)
  50.000€
  1€ Vé Age of the Gods Twister 25.000€
  1€ Vé Twister Poker 20.000€
  1€ Vé General 20.000€
  0,50€ Vé Wild Twister 35.000€
 3. Người chơi có thể nhận thêm tiền thưởng bằng cách hoàn thành 4 nhiệm vụ mỗi ngày để nhận 1 lượt quay ở vòng quay tiền thưởng Gold Spinner.
  GIẢI THƯỞNG VÒNG
  QUAY GOLD SPINNER
  TỔNG THƯỞNG
  10€ Tiền Thưởng
  (Tỷ lệ nhả: 1€ cho mỗi 78 Điểm Tiền Mặt)
  3.000€
  300 Xu Vàng 1.500€
  5€ Vé Age of the Gods Twister 1.500€
  2€ Vé General 360.000€
 4. Thời gian thực hiện Nhiệm Vụ Mỗi Ngày: 01/01 – 25/02/2019 từ 07:00 SA – 06:59 SA (Giờ VN).
 5. Thứ Hai hàng tuần 07:00 SA – 06:59 SA thứ Hai của tuần tiếp theo, ngoại trừ tuần đầu tiên: 01/01/2019 07:00 SA –06/01/2019 – 06:59 SA. (Giờ VN)
 6. Vòng quay tiền thưởng sẽ xuất hiện từ 01/01/2019 07:00 SA –04/03/2019 07:00 SA. (Giờ VN)
 7. “5€ Age of the Gods Twister”, “1€ Age of the Gods Twister”, “1€ Twister Poker” & “0,50€ Vé Wild Twister” vé tham gia có thời hạn trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát hành.
 8. Tổng số lượt quay tối đa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày tại poker: 1 mỗi người chơi mỗi ngày.
 9. Tổng số lượt quay tối đa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi tuần tại poker: 1 mỗi người chơi mỗi tuần.
 10. Tất cả vé tham dự giải đấu và vé sẽ không thể hoàn trả lại, không thể chuyển cho người khác và không thể đổi thành tiền mặt.
 11. Tất cả tiền thưởng Tiền Mặt sẽ được quy đổi theo tỷ lệ: 1€ cho mỗi 78 Điểm Trạng Thái.
 12. Xu Vàng có thể chuyển thành Tiền Mặt ở thẻ “My Profile”.
 13. Để có thể chơi Dafabet Poker, người chơi cần từ 18+ tuổi và không bị cấm tham gia các hoạt động giải trí cá cược vì bất kỳ lý do nào.
 14. Dafabet Poker có quyền loại trừ những người chơi tham gia chương trình khuyến mãi có nhiều tài khoản.
 15. Dafabet Poker có quyền loại bỏ người chơi nếu có nghi ngờ hợp lý rằng sự thông đồng hoặc các chiến lược lạm dụng khác diễn ra. Người chơi phải tuân thủ các yêu cầu đủ điều kiện của các điều khoản và điều kiện này. Dafabet Poker có quyền giữ lại bất kỳ giải thưởng nào giành được bởi bất kỳ ai mà Dafabet Poker biết hoặc có căn cứ hợp lý để tin là không đủ điều kiện.
 16. Nhân viên, bất kỳ thành viên gia đình nào của nhân viên, của Dafabet Poker và các công ty liên kết, đại lý của họ hoặc của các công ty trong nhóm tương ứng của họ không được tham gia chương trình khuyến mãi này.
 17. Dafabet Poker có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ khuyến mãi này hoặc sửa đổi các điều khoản này: (i) mà không cần thông báo nếu thay đổi hoặc hủy bỏ là kết quả của bất kỳ thay đổi pháp lý hoặc quy định nào; hoặc (ii) vì bất kỳ lý do hợp lệ nào khác bằng cách thông báo trước cho bạn về thay đổi, miễn là thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ không có tác động bất lợi đối với những người chơi đã tham gia vào các nhiệm vụ theo khuyến mãi này; hoặc (iii) nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng Chương trình khuyến mãi không có khả năng được thực hiện theo quy định.
 18. Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và sẽ được hiểu theo luật pháp của Anh và bạn tuân theo thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Luân Đôn, Anh.
 19. Các điều khoản & điều kiện này bổ sung cho các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn cho trang web tham gia và bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi này, tất cả những người tham gia sẽ được coi là đã chấp nhận và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.
 20. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

PHẦN THƯỞNG BẤT NGỜ

 1. Khuyến mãi này diễn ra từ 4 – 31/3/2019 và áp dụng cho tất cả người chơi tại Dafabet Poker.
 2. Để tham gia khuyến mãi, người chơi phải đăng nhập và đăng ký tham gia tại thẻ missions để hoàn thành mỗi nhiệm vụ mỗi tuần và giành phần thưởng.
 3. Nhiệm vụ mỗi ngày sẽ thay đổi mỗi tuần vào Chủ Nhật lúc 11:00 CH (Giờ VN). Người chơi cần đăng ký mỗi tuần để tham gia.
  NHIỆM VỤ MỖI NGÀY NHIỆM VỤ
  1 Tích lũy 188 điểm
  2 Tích lũy 288 điểm
  3 Tích lũy 388 điểm
  4 Tích lũy 488 điểm
  5 Tích lũy 588 điểm
 4. Người chơi có thể nhận vé Miễn Phí để tham gia giải mini tournament series mỗi tuần bằng cách hoàn thành 5 nhiệm vụ mỗi ngày.
  CHI TIẾT GIẢI ĐẤU
  Thời gian: Mỗi Chủ Nhật lúc 08:00 CH (Giờ VN)
  Tên: Mini Tournament Series
  Tổng thưởng: 200€
  Số thành viên tối đa: 200
  Số thành viên tối thiểu để mở giải: 20
 5. Chỉ 20 người chơi đứng đầu từ mỗi giải đấu sẽ giành được tiền thưởng từ tổng thưởng 200€ tiền mặt mỗi tuần.
  HẠNG TIỀN THƯỞNG
  1 54,00$
  2 32,00$
  3 20,00$
  4 16,00$
  5 14,00$
  6 12,00$
  7 10,00$
  8 8,00$
  9 6,00$
  10 4,00$
  11-20 2,40$
 6. rong trường hợp người chơi không hoàn thành tất cả 5 nhiệm vụ trong tuần, người chơi cần đăng ký tham gia lại và hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày vào tuần tiếp theo.
 7. Tất cả phần thưởng và tiền thưởng sẽ được cập nhật tự động.
 8. Tất cả vé tham dự giải đấu và vé sẽ không thể hoàn trả lại, không thể chuyển cho người khác và không thể đổi thành tiền mặt.
 9. Dafabet Poker có quyền loại trừ những người chơi tham gia chương trình khuyến mãi có nhiều tài khoản.
 10. Dafabet Poker có quyền giữ lại bất kỳ giải thưởng nào giành được bởi bất kỳ ai mà Dafabet Poker biết hoặc có căn cứ hợp lý để tin là không đủ điều kiện.
 11. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

Hãy là 1 trong 90 Thành Viên may mắn trúng giải thưởng iPhone XS Max và Asus ROG khi tham gia bất kỳ Ưu Đãi nào của khuyến mãi Giải Thưởng 2019 Đẳng Cấp Giải Trí!